Oferta ekspercka

RODO – ochrona danych osobowych

REWOLUCJA NA POKŁADZIE!

Rozporządzenie unijne (RODO), które zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych, obowiązuje już od 2016 roku. Nowe prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Co warto podkreślić? Od 25 maja 2018 roku będzie możliwość nakładania znaczących kar finansowych na przedsiębiorców za niedostosowanie się do aktualnych przepisów.

Biorąc pod uwagę jak szerokie zmiany wprowadza RODO, możemy powiedzieć jedno: To rewolucja na Twoim pokładzie, Przedsiębiorco!

Jedna z podstawowych zasad prawa głosi: nieznajomość prawa szkodzi. Nie bądź w grupie zaskoczonych i już teraz dowiedz się więcej!

 

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu ochrony danych osobowych (ODO). Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym omówienie zmian wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W ramach szkolenia poruszamy takie zagadnienia jak: zakres stosowania RODO, zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, obowiązki wynikające z zasad privacy by design oraz privacy by default, obowiązki administratorów danych i procesorów, uprawnienia organów nadzorczych, analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu ODO, a także sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów ODO.

Każdorazowo dostosowujemy program szkolenia do wymagań jego uczestników, mając na uwadze ich stopień zaawansowania znajomości przepisów z zakresu ODO oraz wielkość przedsiębiorstwa, jakie reprezentują. Nasze szkolenia mają na celu praktyczne wyjaśnienie zagadnień prawnych. Prowadzimy także warsztaty, podczas których pracownicy uczą się samodzielnie diagnozować zagrożenia, rozwiązywać problemy prawne oraz stosować obowiązujące przepisy, dzięki czemu zwiększa się świadomość prawna członków organizacji i spada ryzyko naruszenia prawa.

 

Kompleksowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych

Specjalizujemy się w dokonywaniu wdrożeń kompleksowego systemu ochrony danych osobowych, zgodnego z wymaganiami RODO, w przedsiębiorstwach z sektora MŚP, a także pośród mikroprzedsiębiorców. Wdrożenie kompleksowego systemu ODO w przedsiębiorstwie obejmuje m.in. audyt prawny – analizę aktualnych zabezpieczeń danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez organizację, wdrożenie zaleceń poaudytowych – wdrożenie systemu zgodnego z obowiązującym prawem, przygotowanie dokumentacji – stworzenie niezbędnych dokumentów, w tym skryptów dla pracowników, zawierających najważniejsze informacje o ochronie danych osobowych, szkolenie – warsztaty dla wybranych pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, opiekę merytoryczną – odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie kwestii bezpośrednio związanych z dokonanym wdrożeniem.

Celem naszej współpracy z klientami jest nieustanne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w prowadzonej działalności gospodarczej. Chcemy służyć przedsiębiorcom zgodnie z ich oczekiwaniami. Jesteśmy głosem doradczym, który z jednej strony wskazuje na nowe możliwości działania, a z drugiej – gwarantuje prawne bezpieczeństwo rozwoju.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas: certus[at]kancelaria-certus.pl lub zadzwoń: +48 512 466 221

 

„Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych potwierdzają kierunek obrany przez organy stanowiące prawo – coraz większa liczba szczegółowych regulacji obostrzonych wysokimi karami finansowymi, których wartość uzależnia się od wielkości przychodów danego przedsiębiorstwa.

To niebezpieczny trend, któremu załoga Kancelarii Prawnej „CERTUS” dzielnie stawia czoło, wyposażając klientów m.in. w wiedzę oraz narzędzia, czyli szkolenia i kompleksowe systemy ochrony danych osobowych.”

– Daniel Sroka, wspólnik Kancelarii Prawnej „CERTUS”