fbpx

Blog

Pozostałe wpisy

 • 7 lipca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Czym jest miękka i twarda windykacja?

  W wielu tekstach branżowych, a w szczególności tych o zadłużeniach możemy spotkać się z terminami miękkiej i twardej windykacji. Czym są te pojęcia i kiedy należy je stosować? Miękka windykacja jest standardowym procesem windykacyjnym z tym, że windykatorzy są bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Z miękką windykacją spotykają się najczęściej dłużnicy, których zadłużenie powstało […]

 • 2 lipca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Spłata kredytu hipotecznego, a zwrot prowizji

  W ostatnim czasie niektóre z banków oraz instytucji finansowych pod wpływem orzecznictwa sądowego oraz stanowiska organów państwowych zmieniły na korzyść konsumentów podejście co do możliwości zwrotu prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Część z banków wprowadza jednak klientów w błąd sugerując, że zwrotowi nie podlega prowizja pobrana przy kredycie hipotecznym. Nie jest to prawdą, […]

 • 30 czerwca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Czy umowę najmu można wypowiedzieć po upływie konkretnego terminu?

  Jednym z częstych problemów pojawiających się w obrocie prawnym pozostaje prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony. Problem ten z zasady dotyczy różnego rodzaju umów. Jednakże w ramach dzisiejszej publikacji chciałabym się skupić na kwestii wypowiedzenia umowy najmu. W ostatnim czasie, wspólnie z zespołem Kancelarii Prawnej “CERTUS” D. Bielski sp.k. analizowaliśmy kwestię dopuszczalności rozwiązania […]

 • 16 czerwca 2020
  Kancelaria CERTUS

  W jaki sposób konsument może domagać się zwrotu prowizji?

  W przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu konsumenckiego warto wystąpić do banku o częściowy zwrot poniesionych kosztów kredytu, w szczególności prowizji bankowej. Często zdarza się, że banki odmawiają dobrowolnego zwrotu prowizji, którą powinny pomniejszyć proporcjonalnie do okresu kredytowania. Banki błędnie sugerują, że prowizja jest kosztem jednorazowym, niezależnym od długości okresu kredytowania, dlatego nie podlega zwrotowi. Działanie […]

 • 4 czerwca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Zdalne Zgromadzenie Wspólników

  W wielu spółkach prowadzonych w najbardziej popularnej formie – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwłaszcza w związku ze zbliżającym się terminem corocznego zgromadzenia zwyczajnego wspólników oraz konieczności zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium członkom organów spółki – pojawia się problem organizacji takiego zgromadzenia w dobie aktualnych ograniczeń. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów z zagranicznym kapitałem. W jaki […]

 • 22 maja 2020
  Kancelaria CERTUS

  Rusza bieg terminów sądowych!

  Od 23 maja 2020 r. , po przerwie wywołanej sytuacją epidemiologiczną, rozpoczynają swój bieg terminy sądowe, a praca sądów wraca na dawne tory! Co to oznacza? Terminy wymagające podjęcia określonych czynności procesowych zaczynają swój bieg licząc od 23 maja 2020 r. (np. wykonanie zobowiązania sądu lub zaskarżenie orzeczenia). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy doręczenie korespondencji sądowej […]

 • 30 kwietnia 2020
  Kancelaria CERTUS

  Umowy w czasach pandemii

  Trwający stan epidemii stanowi niekończącą się inspirację dla coraz to nowych wyzwań zmieniającej się rzeczywistości i konieczności przeorganizowania dotychczas utartych sposobów działania. Jedna z pojawiających się wątpliwości dotyka problemu dopuszczalnej formy zawierania umów (czy w ogóle składania wiążących oświadczeń woli) w nowych – zdalnych – warunkach funkcjonowania społeczeństwa. Problem ten rozważać należy na dwóch płaszczyznach: […]

 • 27 marca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Stan epidemii jako siła wyższa

  Aktualnie nie ma zapewne branży i materii, której dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna by w jakiś sposób nie dotykała. A jak to wygląda z perspektywy litery prawa, biegnących terminów i wiążących kontraktów? Z całą pewnością w najbardziej komfortowej sytuacji są podmioty, które z pożądaną przezornością przewidziały możliwość wystąpienia tego rodzaju szczególnych okoliczności już przy zawieraniu umów i […]

 • 20 lutego 2020
  Kancelaria CERTUS

  Odpowiedzialność biegłego sądowego

  Czy biegły sądowy odpowiada za wydaną w toku postępowania sądowego opinię? W świetle obowiązującej procedury cywilnej ważkość dowodu z opinii biegłego pozostaje bezdyskusyjna, niejednokrotnie to bowiem właśnie ocena biegłego przesądza o wyniku sprawy. A co jeśli biegły wydając opinię dopuści się nieprawidłowości? Dotychczas możliwość pociągnięcia biegłego do odpowiedzialności na drodze cywilnej stanowiła co najmniej kwestię […]