fbpx

Blog

Pozostałe wpisy

 • 1 marca 2021
  Kancelaria CERTUS

  Czy pracodawca może pytać pracownika o plany urlopowe?

  W związku z trwającym stanem epidemii wielu pracodawców rozważało i rozważa wprowadzenie procedur mających na celu gromadzenie informacji o podróżach zagranicznych swoich pracowników w celu niwelowania ryzyka z tym związanego i dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Problematyka ta była przedmiotem licznych dyskusji od strony zarówno samej dopuszczalności takiego działania pracodawcy, jak i zakresu informacji, których […]

 • 28 stycznia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń ZUS

  Czy ZUS zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienia w wypłacie świadczeń? Czy ZUS ponosi odpowiedzialność za swoje błędne decyzje? czy za opóźnienie w wypłacie świadczeń spowodowane wydaniem przez ZUS błędnej decyzji należą się ubezpieczonemu odsetki ustawowe? Na te pytania nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem […]

 • 13 stycznia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Upadłość pracodawcy a zaległe wynagrodzenie pracownika

  Ogłoszenie upadłości pracodawcy, stawia przed pracownikami szereg wątpliwości w zakresie odzyskania należnego im wynagrodzenia, które nie zostało przez pracodawcę dotychczas wypłacone. Prawdą jest, że cały zgromadzony majątek pracodawcy staje się masą upadłości, ale nie jest to równoznaczne z niemożnością zaspokojenia roszczeń pracowników upadłego pracodawcy. Co czeka pracownika, którego pracodawca ogłosił upadłość? Dany pracownik staję się […]

 • 23 grudnia 2020
  Kancelaria CERTUS

  Różnice pomiędzy spłatą kredytu konsumpcyjnego a hipotecznego

  Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego udzielonego po dniu 17 grudnia 2011 r. rodzi dla kredytodawcy obowiązek proporcjonalnego zwrotu części prowizji pobranej przy udzieleniu kredytu. Wspomniany obowiązek wynika wprost z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim odnoszącego się do kredytów lub pożyczek udzielanych konsumentom w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty […]

 • 16 grudnia 2020
  Kancelaria CERTUS

  Wypadek przy pracy zdalnej podczas epidemii koronawirusa

  W trakcie wykonywania pracy każdy może doznać wypadku, dlatego w dzisiejszym wpisie poruszę temat wypadku podczas pracy zdalnej, czym jest wypadek przy pracy zdalnej oraz jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi lub przedsiębiorcy w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Ustawa wypadkowa w art. 3 prezentuje legalną definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z jej brzmieniem „za […]

 • 24 listopada 2020
  Kancelaria CERTUS

  Kiedy ZUS może uznać, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru?

  Jednym z często pojawiających się na linii pracownik-ZUS sporów, pozostaje kwestionowanie przez ZUS autentyczności zatrudnienia pracownika. Powołując się na tzw. pozorność stosunku pracy ZUS następnie kwestionuje podleganie ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji prawa do poszczególnych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ciekawe orzeczenie w tym zakresie nie tak dawno wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie […]

 • 17 listopada 2020
  Kancelaria CERTUS

  ZUS – odmowa objęcia ubezpieczeniem społecznym

  ZUS kontroluje przedsiębiorców i kobiety w ciąży Od kilku lat zauważalne są wzmożone działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skierowane wobec: –  przedsiębiorców wnioskujących o wpłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, –  kobiet na umowach o pracę, zachodzących w ciąże w niedługim okresie po zawarciu umowy o pracę, –  kobiet prowadzących działalność gospodarczą, zachodzących w ciąże w niedługim okresie od […]

 • 4 listopada 2020
  Kancelaria CERTUS

  ZMIANY W PRAWIE – WYPŁATA ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH W ZWIĄZKU Z KWARANTANNĄ

  Najnowsze Rozporządzenia Rady Ministrów regulujące ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii SARS-COV-2, wprowadziły zmiany w zakresie zasad przekazywania przez pracowników informacji niezbędnych do wypłaty świadczeń chorobowych (odpowiednio przez ZUS lub pracodawcę) za czas pozostawania w izolacji/na kwarantannie. Do tej pory, pracownik w celu uzyskania świadczenia, zobowiązany był do przedłożenia (zależnie od przyczyny izolacji/kwarantanny) albo decyzji […]

 • 21 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  Rozwód. Co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu?

  Jeśli wierzyć pojawiającym się w przestrzeni publicznej opiniom, specyficzna sytuacja związana z trwającą pandemią COVID-19, w przypadku wielu rodzin przyczyniła się do podjęcia decyzji o rozwodzie. Na ile wstępne szacunki o wzroście ilości spraw rozwodowych okażą się prawdziwe – czas pokaże. Jednakże już dziś zauważalny jest wzrost wpływających od Klientów zapytań w tej tematyce. Przed […]

 • 15 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego oraz hipotecznego

  Kredyt konsumencki spłacić można w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego informowania banku o zamiarze takiej spłaty. Co istotne, przy wcześniejszej spłacie kredytu w całości bank zobowiązany jest do rozliczenia, a więc zwrotu na rzecz konsumenta m. in. części pobranej prowizji w terminie 14 dni od dokonania spłaty. Wcześniejsza spłata kredytu jest dla konsumenta niewątpliwie korzystna, […]