fbpx

Blog

Pozostałe wpisy

 • 7 maja 2021
  Kancelaria CERTUS

  Czy zwolnienie z powodu nieuzasadnionej niechęci pracodawcy uprawnia do wypłaty odprawy?

  Odprawa pieniężna bardzo często utożsamiana jest wyłącznie z prowadzonymi zwolnieniami grupowymi lub likwidacją stanowiska pracy. Podobnie jak, w obiegowej opinii funkcjonuje przeświadczenie, że odprawa należna jest wyłącznie w przypadku złożenia rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, a nie przysługuje już w sytuacji podpisania przez pracownika porozumienia o rozwiązaniu umowy. Podstawa prawna Tymczasem regulująca podstawy prawne […]

 • 5 maja 2021
  Kancelaria CERTUS

  UZNANIE DŁUGU

  Uzyskanie uznania długu działa na korzyść wierzyciela i warto o nim pamiętać już na etapie windykacji polubownej. Może ono ułatwić dochodzenie należności i przyspieszyć uzyskanie tytułu wykonawczego.   Czym jest uznanie długu? Uznanie długu to oświadczenie woli dłużnika, w którym dłużnik przyznaje istnienie wierzytelności względem wierzyciela. Dłużnik może, ale nie musi w uznaniu długu zadeklarować […]

 • 16 kwietnia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Rekompensata dla wierzyciela za koszty odzyskiwania należności

  Zawarcie przez przedsiębiorców umowy, która obejmuje odpłatną dostawę towaru albo odpłatne świadczenie usług sprawia, że wierzyciel może zyskać dodatkowe uprawnienia wobec nierzetelnego dłużnika. Należą do nich przede wszystkim: ¹) wyższe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (obecnie w wys. 10,1% lub 8,1% gdy stroną umowy jest publiczny podmiot leczniczy – w porównaniu do odsetek za […]

 • 6 kwietnia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Dochodzenie roszczeń z tytułu OFE

  Składki zgromadzone na subkoncie ZUS oraz w Otwartym Funduszu Emerytalnym, zgodnie z polskim prawem, są traktowane jako część majątku zmarłego i podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub wchodzą w skład spadku (o ile osoba zmarła nie zakończyła aktywności zawodowej i nie […]

 • 31 marca 2021
  Kancelaria CERTUS

  Alternatywy dla odwoływania rozpraw w trakcie lockdown’u

  W związku z ogłoszonym lockdown’em ze strony naszych Klientów, pojawia się coraz więcej zapytań o pracę sądów oraz obawy o odwoływanie rozpraw i posiedzeń sądowych. Jakkolwiek natomiast w praktyce część sądów w rzeczywistości decyduje się na znaczne ograniczenia działalności orzeczniczej, to oficjalne rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości dość kategorycznie zalecają niewstrzymywanie procedowania i przejście wymiaru sprawiedliwości do […]

 • 30 marca 2021
  Kancelaria CERTUS

  Wezwanie do zapłaty

  Wezwanie do zapłaty to jedno z narzędzi windykacji polubownej. Jest to tani, a zarazem często skuteczny sposób zasygnalizowania nierzetelnemu kontrahentowi, że w przypadku braku spłaty przeterminowanej należności podejmiemy kolejne kroki – skierujemy sprawę do sądu, co przysporzy mu dodatkowych kosztów. Wezwanie do zapłaty pozwala też wykazać przed sądem, że strony uczestniczące w sporze podjęły próbę […]

 • 1 marca 2021
  Kancelaria CERTUS

  Czy pracodawca może pytać pracownika o plany urlopowe?

  W związku z trwającym stanem epidemii wielu pracodawców rozważało i rozważa wprowadzenie procedur mających na celu gromadzenie informacji o podróżach zagranicznych swoich pracowników w celu niwelowania ryzyka z tym związanego i dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Problematyka ta była przedmiotem licznych dyskusji od strony zarówno samej dopuszczalności takiego działania pracodawcy, jak i zakresu informacji, których […]

 • 28 stycznia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń ZUS

  Czy ZUS zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienia w wypłacie świadczeń? Czy ZUS ponosi odpowiedzialność za swoje błędne decyzje? czy za opóźnienie w wypłacie świadczeń spowodowane wydaniem przez ZUS błędnej decyzji należą się ubezpieczonemu odsetki ustawowe? Na te pytania nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem […]

 • 13 stycznia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Upadłość pracodawcy a zaległe wynagrodzenie pracownika

  Ogłoszenie upadłości pracodawcy, stawia przed pracownikami szereg wątpliwości w zakresie odzyskania należnego im wynagrodzenia, które nie zostało przez pracodawcę dotychczas wypłacone. Prawdą jest, że cały zgromadzony majątek pracodawcy staje się masą upadłości, ale nie jest to równoznaczne z niemożnością zaspokojenia roszczeń pracowników upadłego pracodawcy. Co czeka pracownika, którego pracodawca ogłosił upadłość? Dany pracownik staję się […]

 • 23 grudnia 2020
  Kancelaria CERTUS

  Różnice pomiędzy spłatą kredytu konsumpcyjnego a hipotecznego

  Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego udzielonego po dniu 17 grudnia 2011 r. rodzi dla kredytodawcy obowiązek proporcjonalnego zwrotu części prowizji pobranej przy udzieleniu kredytu. Wspomniany obowiązek wynika wprost z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim odnoszącego się do kredytów lub pożyczek udzielanych konsumentom w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty […]