fbpx

Blog

Pozostałe wpisy

 • 3 września 2020
  Kancelaria CERTUS

  Oddłużenie przedsiębiorcy łatwiejsze?

  Nieprawdą jest, że obecnie nie można ogłosić upadłości konsumenckiej prowadząc działalność gospodarczą. Zmiana w przepisach Prawa Upadłościowego zrównała sytuację osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej z osobą, która taką działalność prowadzi – a co za tym idzie, upadłość konsumencka może zostać ogłoszona w obu sytuacjach. Co to zmienia? Zmierzamy w stronę uproszczenia i przyśpieszenia […]

 • 1 września 2020
  Kancelaria CERTUS

  W tle dyskusji o związkach partnerskich…

  W ostatnim czasie w opinii publicznej toczy się dyskusja odnosząca się do kwestii związków partnerskich. Kwestia wzajemnego poszanowania i tolerancji jest oczywiście sprawą niezwykle istotną i niepodlegającą dyskusji. W pełni szanując potrzebę do budowania antydyskryminacyjnej świadomości społecznej w tym zakresie, w ramach dzisiejszej publikacji chciałabym jednak spojrzeć na tą problematykę od nieco innej strony. Od lat […]

 • 5 sierpnia 2020
  Kancelaria CERTUS

  O Konwencji Stambulskiej słów kilka…

  Nawiązując do aktualnie prowadzonej w przestrzeni publicznej dyskusji, w ramach dzisiejszej publikacji chciałabym skupić się na analizie przepisów tzw. Konwencji Stambulskiej. Przy czym, co warto podkreślić już na samym początku, analizie czysto prawnej, niedotykającej kwestii światopoglądowych, ani tym bardziej jakichkolwiek aspektów politycznych. Czego zatem dotyczy wspomniana Konwencja? Co oznacza dla przeciętnego obywatela? Konwencja stambulska jest […]

 • 30 lipca 2020
  Kancelaria CERTUS

  ZMIANA STANOWISKA BANKÓW W SPRAWIE ZWROTÓW PROWIZJI

  Zauważyć można, że zmienia się stanowisko banków odnośnie możliwości zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Dotychczas większość z instytucji finansowych stała na stanowisku, że prowizja bankowa nie jest kosztem związanym z długością okresu kredytowania, a więc nie podlega zwrotowi przy szybszej spłacie kredytu. Zmieniło się to w skutek interwencji organów państwowych, w tym Rzecznika […]

 • 16 lipca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  W ramach Tarczy 4.0 (COVID-19) wprowadzone zostały regulacje dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Co szczególnie ważne, postępowanie takie ma umożliwić dłużnikom  podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności rozpoczynania postępowania sądowego, z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli działających indywidualnie. Istotą takiego postępowania jest jego krótki termin a podstawowym założeniem to, że dłużnik ma się porozumieć […]

 • 7 lipca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Czym jest miękka i twarda windykacja?

  W wielu tekstach branżowych, a w szczególności tych o zadłużeniach możemy spotkać się z terminami miękkiej i twardej windykacji. Czym są te pojęcia i kiedy należy je stosować? Miękka windykacja jest standardowym procesem windykacyjnym z tym, że windykatorzy są bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Z miękką windykacją spotykają się najczęściej dłużnicy, których zadłużenie powstało […]

 • 2 lipca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Spłata kredytu hipotecznego, a zwrot prowizji

  W ostatnim czasie niektóre z banków oraz instytucji finansowych pod wpływem orzecznictwa sądowego oraz stanowiska organów państwowych zmieniły na korzyść konsumentów podejście co do możliwości zwrotu prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Część z banków wprowadza jednak klientów w błąd sugerując, że zwrotowi nie podlega prowizja pobrana przy kredycie hipotecznym. Nie jest to prawdą! […]

 • 30 czerwca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Czy umowę najmu można wypowiedzieć po upływie konkretnego terminu?

  Jednym z częstych problemów pojawiających się w obrocie prawnym pozostaje prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony. Problem ten z zasady dotyczy różnego rodzaju umów. Jednakże w ramach dzisiejszej publikacji chciałabym się skupić na kwestii wypowiedzenia umowy najmu. W ostatnim czasie, wspólnie z zespołem Kancelarii Prawnej “CERTUS” D. Bielski sp.k. analizowaliśmy kwestię dopuszczalności rozwiązania […]

 • 16 czerwca 2020
  Kancelaria CERTUS

  W jaki sposób konsument może domagać się zwrotu prowizji?

  W przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu konsumenckiego warto wystąpić do banku o częściowy zwrot poniesionych kosztów kredytu, w szczególności prowizji bankowej. Często zdarza się, że banki odmawiają dobrowolnego zwrotu prowizji, którą powinny pomniejszyć proporcjonalnie do okresu kredytowania. Banki błędnie sugerują, że prowizja jest kosztem jednorazowym, niezależnym od długości okresu kredytowania, dlatego nie podlega zwrotowi. Działanie […]

 • 4 czerwca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Zdalne Zgromadzenie Wspólników

  W wielu spółkach prowadzonych w najbardziej popularnej formie – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwłaszcza w związku ze zbliżającym się terminem corocznego zgromadzenia zwyczajnego wspólników oraz konieczności zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium członkom organów spółki – pojawia się problem organizacji takiego zgromadzenia w dobie aktualnych ograniczeń. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów z zagranicznym kapitałem. W jaki […]