fbpx

Blog

Pozostałe wpisy

 • 24 listopada 2020
  Kancelaria CERTUS

  Kiedy ZUS może uznać, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru?

  Jednym z często pojawiających się na linii pracownik-ZUS sporów, pozostaje kwestionowanie przez ZUS autentyczności zatrudnienia pracownika. Powołując się na tzw. pozorność stosunku pracy ZUS następnie kwestionuje podleganie ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji prawa do poszczególnych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ciekawe orzeczenie w tym zakresie nie tak dawno wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie […]

 • 17 listopada 2020
  Kancelaria CERTUS

  ZUS – odmowa objęcia ubezpieczeniem społecznym

  ZUS kontroluje przedsiębiorców i kobiety w ciąży Od kilku lat zauważalne są wzmożone działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skierowane wobec: –  przedsiębiorców wnioskujących o wpłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, –  kobiet na umowach o pracę, zachodzących w ciąże w niedługim okresie po zawarciu umowy o pracę, –  kobiet prowadzących działalność gospodarczą, zachodzących w ciąże w niedługim okresie od […]

 • 2 listopada 2020
  Kancelaria CERTUS

  Upadłość konsumencka – od czerwca 2020 roku ogłaszanych jest ponad 1000 upadłości miesięcznie!

  Od 2015 r. ogłoszono prawie 35 tysięcy upadłości konsumenckich. W 2020 r. częściej ‘upadały’ kobiety, a najwięcej wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczyło osób w wieku 40-49 lat. Choć, co ciekawe ponad 100 wniosków zostało złożone przez osoby powyżej 80 roku życia. Co to oznacza w praktyce? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to moim zdaniem mechanizm, po […]

 • 21 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  Rozwód. Co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu?

  Jeśli wierzyć pojawiającym się w przestrzeni publicznej opiniom, specyficzna sytuacja związana z trwającą pandemią COVID-19, w przypadku wielu rodzin przyczyniła się do podjęcia decyzji o rozwodzie. Na ile wstępne szacunki o wzroście ilości spraw rozwodowych okażą się prawdziwe – czas pokaże. Jednakże już dziś zauważalny jest wzrost wpływających od Klientów zapytań w tej tematyce. Przed […]

 • 20 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  Upadłość konsumencka, a udzielone pełnomocnictwo

  Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika lub też umocowanego w jego imieniu pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczny z oddłużeniem osoby, która go składa. Do przedmiotowego wniosku musimy dołączyć szereg dokumentacji obrazującej stan zadłużenia, jak i rzeczowo uzasadnić daną sytuację ekonomiczną, z uwzględnieniem niemożności […]

 • 15 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego oraz hipotecznego

  Kredyt konsumencki spłacić można w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego informowania banku o zamiarze takiej spłaty. Co istotne, przy wcześniejszej spłacie kredytu w całości bank zobowiązany jest do rozliczenia, a więc zwrotu na rzecz konsumenta m. in. części pobranej prowizji w terminie 14 dni od dokonania spłaty. Wcześniejsza spłata kredytu jest dla konsumenta niewątpliwie korzystna, […]

 • 8 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  Czy zawsze w postępowaniu upadłościowym dojdzie do ustalenia planu spłaty wierzycieli?

  Zgodnie z art. 491(14) Prawa upadłościowego: Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491(14a) ust. 1 lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a. Plan spłaty będzie odpowiednio ustalony […]

 • 30 września 2020
  Kancelaria CERTUS

  Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika za brak szczepienia p-ko grypie?

  Z oczywistych względów w wielu firmach aktualnie pojawiają się rozważania na temat poddania kadry obowiązkowym szczepieniom. Finansując koszty tego szczepienia pracodawcy zastanawiają się także nad wprowadzeniem rozmaitych rozwiązań mających zachęcić całość załogi do szczepienia. W konsekwencji tych analiz często pojawia się także pytanie o możliwość wyciągnięcia realnych konsekwencji od pracowników, którzy odmówią szczepienia. Faktem o […]

 • Kancelaria CERTUS

  Skład masy upadłości – o co dłużnik może być spokojny? Czy wyzbycie się majątku ma sens?

  Zgodnie z art. 62 Prawa Upadłościowego: w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art 63–67a Prawa Upadłościowego. Jako majątek określimy mienie, czyli wszystkie prawa podmiotowe majątkowe, w tym m.in. własność. W skład masy upadłości wejdzie to, co […]

 • 3 września 2020
  Kancelaria CERTUS

  Oddłużenie przedsiębiorcy łatwiejsze?

  Nieprawdą jest, że obecnie nie można ogłosić upadłości konsumenckiej prowadząc działalność gospodarczą. Zmiana w przepisach Prawa Upadłościowego zrównała sytuację osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej z osobą, która taką działalność prowadzi – a co za tym idzie, upadłość konsumencka może zostać ogłoszona w obu sytuacjach. Co to zmienia? Zmierzamy w stronę uproszczenia i przyśpieszenia […]