Rozwiązania i usługi

Doradztwo strategiczne

Oferujemy wielopłaszczyznowe spojrzenie na biznes przez pryzmat przepisów prawa, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, celów naszego klienta oraz jego oczekiwań wobec nas jako swoich doradców.

Chcąc wspierać innowacyjne podejście do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, bierzemy pod uwagę wiele czynników, ukazujemy ryzyka prawne i wspólnie z klientem poszukujemy możliwości realizacji założonych celów biznesowych.

Jesteśmy przekonani, że działanie ze świadomością ryzyka ułatwia podejmowanie śmiałych decyzji biznesowych. Takie decyzje chcemy wspierać, bo morze sprzyja odważnym.

 

SŁOWO KAPITANA

Współpraca z klientem może przybrać formę partnerstwa strategicznego, które łączy w sobie kompleksową obsługę prawną, doradztwo w ramach jednego lub kilku obszarów z naszej oferty eksperckiej oraz wsparcie biznesowe.

Taki model współpracy wymaga od członków naszej załogi nie tylko pełnego zaangażowania, ale także znajomości rynku klienta, jego strategii rozwoju, funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów i stosowanych procedur, dlatego, by zachować najwyższy poziom wzajemnego zaufania, nie kierujemy naszej oferty do podmiotów działających na tym samym rynku właściwym, by wykluczyć możliwość ujawnienia informacji, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nasze działanie podyktowane jest głęboką znajomością zasad prowadzenia biznesu. Słowo Kapitana.