Rozwiązania i usługi

Oferta bazowa

Oferta bazowa to propozycja Kancelarii Prawnej „CERTUS” skierowana do przedsiębiorstw, które nie posiadają w swojej strukturze organizacyjnej działu prawnego i korzystają z podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi doradztwa prawnego.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej zapewniamy należytą realizację wszystkich zleconych nam zadań, m.in. obsługę korporacyjną, przygotowanie i opiniowanie umów, pomoc prawną w zakresie prawa pracy i obrotu nieruchomościami, prowadzenie postępowań sądowych, dochodzenie należności, warsztaty dla osób zarządzających i szkolenia dla pracowników.

 

certus-oferta-bazowa

Dochodzenie należności to proces zmierzający do skutecznego wyegzekwowania należności. Pamiętamy jednak o przestrzeganiu procedur i zaleceń klienta, a także o poszanowaniu godności dłużnika.

Szkolenia i warsztaty mają na celu wyposażenie pracowników w umiejętności właściwego spojrzenia na pojawiające się problemy przez pryzmat obowiązującego prawa.

Zastępstwo procesowe to dla nas więcej niż reprezentowanie klienta w postępowaniach przed sądami, a także organami administracji publicznej. To przygotowanie wieloaspektowej strategii prowadzenia danej sprawy, poprzedzone wnikliwą analizą zebranego materiału dowodowego.

 

„Umożliwiamy naszym klientom skupienie się na najważniejszych aspektach prowadzenia biznesu, tj. na myśleniu strategicznym i na swoich kontrahentach, a to my mierzymy się ze wzburzonymi falami na morzu nowych regulacji prawnych”.

– Dariusz Bielski, wspólnik Kancelarii Prawnej „CERTUS”