Oferta ekspercka

RODO – ochrona danych osobowych

REWOLUCJA NA POKŁADZIE!

Rozporządzenie unijne (RODO), które zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych, weszło w życie w maju 2016 roku. Nowe prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Co warto podkreślić? Od 25 maja 2018 roku będzie możliwość nakładania znaczących kar finansowych na przedsiębiorców za niedostosowanie się do aktualnych przepisów.

Biorąc pod uwagę jak szerokie zmiany wprowadza RODO, możemy powiedzieć jedno: To rewolucja na Twoim pokładzie, Przedsiębiorco!

Jedna z podstawowych zasad prawa głosi: nieznajomość prawa szkodzi. Nie bądź w grupie zaskoczonych i już teraz dowiedz się więcej!

 

Przygotowanie przedsiębiorstwa do spełniania wymagań RODO

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie przygotowania dużych przedsiębiorstw, a także podmiotów z sektora MŚP, do spełniania wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W ramach procesu dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO oferujemy następujące usługi: doradztwo biznesowe, audyt prawny, wdrożenie zaleceń poaudytowych, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, szkolenia i warsztaty dla pracowników, w tym także materiały e-learningowe wraz z testami weryfikującymi wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych, oraz powdrożeniową opiekę merytoryczną.

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu ochrony danych osobowych (ODO). Celem szkolenia jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym omówienie zmian wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W ramach szkolenia poruszamy takie zagadnienia jak: zakres stosowania RODO, zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, obowiązki wynikające z zasad privacy by design oraz privacy by default, obowiązki administratorów danych i procesorów, uprawnienia organów nadzorczych, analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu ODO, a także sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów ODO.

 

Celem naszej współpracy z klientami jest nieustanne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w prowadzonej działalności gospodarczej. Chcemy służyć przedsiębiorcom zgodnie z ich oczekiwaniami. Jesteśmy głosem doradczym, który z jednej strony wskazuje na nowe możliwości działania, a z drugiej – gwarantuje prawne bezpieczeństwo rozwoju.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas: certus[at]kancelaria-certus.pl lub zadzwoń: +48 512 466 221

 

„Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych potwierdzają kierunek obrany przez organy stanowiące prawo – coraz większa liczba szczegółowych regulacji obostrzonych wysokimi karami finansowymi, których wartość uzależnia się od wielkości przychodów danego przedsiębiorstwa.

To niebezpieczny trend, któremu załoga Kancelarii Prawnej “CERTUS” dzielnie stawia czoło, wyposażając klientów m.in. w wiedzę oraz narzędzia, czyli szkolenia i kompleksowe systemy ochrony danych osobowych.”

– Daniel Sroka, wspólnik Kancelarii Prawnej „CERTUS”