Szkolenia z compliance

Szkolenia z compliance

Compliance – co oznacza, jaki jest cel i dla kogo?

Oferujemy szkolenia z compliance czyli szkolenia z zakresu doradztwa biznesowego obejmującego zagadnienia związane z zapewnieniem zgodności działalności przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi w powiązaniu z ogólnie przyjętymi standardami etyczno-moralnymi.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla członków top managementu spółek kapitałowych. Dotyczy działań oraz narzędzi z zakresu polityki compliance, które pozwolą na przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia procedur zapewniających działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Celem szkolenia jest uświadomienie konieczności stworzenia w przedsiębiorstwie metod i procedur,  które pozwolą na eliminowanie zagrożeń naruszenia regulacji prawnych, jakie mogą powstawać w związku z jego bieżąca działalnością. Ponadto w przypadku stwierdzenia naruszenia porządku prawnego w organizacji, stosowanie odpowiednich instrumentów compliance pozwala wykluczyć odpowiedzialność osób zarządzających.

 

Korzyści ze szkolenia:

– minimalizacja ryzyka gospodarczego,

– szybka i adekwatna reakcja na zmieniającą się rzeczywistość prawną,

– wzrost efektywności przedsiębiorstwa,

– uproszczenie procedur,

– ułatwiona diagnostyka problemów w organizacji,

– większa świadomość prawna pracowników.

 

mecenas Bielski - Kancelaria Certus

 

Kto prowadzi szkolenie?

Szkolenie prowadzi mec. Dariusz Bielski – wspólnik Kancelarii Prawnej “CERTUS” i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi spółek kapitałowych.

 

Szkolenia każdorazowo przygotowywane są do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały, które pozwolą na utrwalenie zdobytej wiedzy i wykorzystanie jej w bieżącej działalności. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwala jej uczestnikom łatwiej osiągnąć wyższy stopień zorganizowania firmy.