fbpx

Spory z ZUS

Masz spór sądowy z ZUSem? A może otrzymałaś negatywną decyzję i zastanawiasz się co dalej?

 

Wiele ubezpieczonych kobiet nie wie co zrobić w sytuacji, gdy ZUS odmówi im wypłaty zasiłku lub wyda decyzję o obniżeniu podstawy wymiaru składek.

 

Z problemem decyzji odmownej w sprawie przyznania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego lub obniżeniem podstawy wymiaru składek mogą spotkać się zwłaszcza osoby, które:

⇒ prowadząc działalność pozarolniczą podniosły składki na ubezpieczenia – do maksymalnej podstawy,

⇒ zostały zatrudnione na umowę o pracę i w niedługim czasie stały się niezdolne do pracy z powodu ciąży lub choroby, co skutkowało przejściem na zasiłek chorobowy,

⇒ bądź też swoją działalność założyły już będąc w ciąży.

 

Pomagamy osobom, wobec których ZUS wszczął kontrolę, a także tym, które otrzymały już decyzję o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych  lub decyzję o obniżeniu podstawy wymiaru składek.

Co oferujemy naszym Klientom?

• w trakcie kontroli prowadzonej przez ZUS przygotowujemy wszelkie niezbędne pisma;

• jeżeli ZUS wydał decyzję o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych  lub decyzję o obniżeniu podstawy wymiaru składek, sporządzamy odwołanie od decyzji ZUS;

• przygotujemy klienta do rozprawy;

• reprezentujemy klienta w toku całego procesu.

 

Pamiętaj, że odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania decyzji przez podmiot, którego decyzja dotyczy. 

 

Nie czekaj! Zadzwoń pod nr + 48 71 799 41 20

lub napisz na adres: certus@kancelaria-certus.pl

i wygraj z nami z ZUS!

 

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj i przejdź na stronę Bloga, gdzie znajdziesz publikacje Kancelarii na temat spraw związanych z ZUSem.

Pamiętaj z ZUSem można wygrać!