Compliance

Compliance

Ryzyko prawne przyjmuje różne oblicza, a siła wiatru na morzu regulacji prawnych często osiąga najwyższe wartości w skali Beauforta, dlatego nasz compliance jest każdorazowo dostosowany do potrzeb klienta, choć jego cel jest zawsze taki sam – skuteczna ochrona kapitana, załogi i całego statku przed niszczącą siłą wzburzonych fal.

Compliance to dla nas: minimalizacja ryzyka gospodarczego, szybka i adekwatna reakcja na zmieniającą się rzeczywistość prawną, wzrost efektywności przedsiębiorstwa, uproszczenie procedur, ułatwiona diagnostyka problemów w organizacji, większa świadomość prawna pracowników, pełna odpowiedzialność i odważna wizja rozwoju.

Naszym codziennym działaniem zaprzeczamy morskim opowieściom o biurokracji w compliance. Pokazujemy jak osiągnąć wyższy stopień zorganizowania przedsiębiorstwa, a dzięki temu rozszerzyć działalność, zwiększyć przychody …  i  spokojniej spać.

 

„Wnikliwa obserwacja rzeczywistości pozwala nam formułować trafne wnioski, na podstawie których nasi klienci podejmują ważne decyzje biznesowe.”

– Daniel Sroka, wspólnik Kancelarii Prawnej „CERTUS”

.

Celem naszej współpracy z klientami jest nieustanne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w prowadzonej działalności gospodarczej. Chcemy służyć przedsiębiorcom zgodnie z ich oczekiwaniami. Jesteśmy głosem doradczym, który z jednej strony wskazuje na nowe możliwości działania, a z drugiej – gwarantuje prawne bezpieczeństwo rozwoju.

 

 

Doradztwo strategiczne

Oferujemy wielopłaszczyznowe spojrzenie na biznes przez pryzmat przepisów prawa, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, celów naszego klienta oraz jego oczekiwań wobec nas jako swoich doradców.

Chcąc wspierać innowacyjne podejście do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, bierzemy pod uwagę wiele czynników, ukazujemy ryzyka prawne i wspólnie z klientem poszukujemy możliwości realizacji założonych celów biznesowych.

Jesteśmy przekonani, że działanie ze świadomością ryzyka ułatwia podejmowanie śmiałych decyzji biznesowych. Takie decyzje chcemy wspierać, bo morze sprzyja odważnym.

 

SŁOWO KAPITANA

Współpraca z klientem może przybrać formę partnerstwa strategicznego, które łączy w sobie kompleksową obsługę prawną, doradztwo w ramach jednego lub kilku obszarów z naszej oferty eksperckiej oraz wsparcie biznesowe.

Taki model współpracy wymaga od członków naszej załogi nie tylko pełnego zaangażowania, ale także znajomości rynku klienta, jego strategii rozwoju, funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów i stosowanych procedur, dlatego, by zachować najwyższy poziom wzajemnego zaufania, nie kierujemy naszej oferty do podmiotów działających na tym samym rynku właściwym, by wykluczyć możliwość ujawnienia informacji, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nasze działanie podyktowane jest głęboką znajomością zasad prowadzenia biznesu. Słowo Kapitana.