Kompleksowa pomoc prawna

Kompleksowa pomoc prawna

W ramach kompleksowej obsługi prawnej zapewniamy należytą realizację wszystkich zleconych nam zadań, m.in. obsługę korporacyjną, przygotowanie i opiniowanie umów, pomoc prawną w zakresie prawa pracy i obrotu nieruchomościami, prowadzenie postępowań sądowych, dochodzenie należności, warsztaty dla osób zarządzających i szkolenia dla pracowników.

 

certus-oferta-bazowa

W ramach kompleksowej pomocy prawnej zapewniamy:

Dochodzenie należności to proces zmierzający do skutecznego wyegzekwowania wierzytelności. Pamiętamy jednak o przestrzeganiu procedur i zaleceń klienta, a także o poszanowaniu godności dłużnika.

Szkolenia i warsztaty mają na celu wyposażenie pracowników w umiejętności właściwego spojrzenia na pojawiające się problemy przez pryzmat obowiązującego prawa.

Zastępstwo procesowe to dla nas więcej niż reprezentowanie klienta w postępowaniach przed sądami, a także organami administracji publicznej. To przygotowanie strategii prowadzenia danej sprawy, poprzedzone wnikliwą analizą zebranego materiału dowodowego.

 

„Umożliwiamy naszym klientom skupienie się na najważniejszych aspektach prowadzenia biznesu, tj. na myśleniu strategicznym i na swoich kontrahentach, a to my mierzymy się ze wzburzonymi falami na morzu nowych regulacji prawnych”.

– Dariusz Bielski, wspólnik Kancelarii Prawnej „CERTUS”