fbpx

Windykacja należności

Nierzetelni kontrahenci to problem wielu przedsiębiorców. Jeżeli dotknął Państwa firmy, to szybko i skutecznie pomożemy odzyskać należności.

Średnie opóźnienia płatności faktur w Polsce to około 60 dni, podczas których nie możecie Państwo obracać swoimi pieniędzmi. Zatory płatnicze istotnie wpływają na płynność Państwa firmy. Pamiętać należy, że im starsze są należności, tym trudniej je odzyskać. Dlatego nie ma na co czekać, trzeba reagować niezwłocznie po upływie terminu zapłaty.

Nasz Dział Dochodzenia Należności to zespół specjalistów doświadczonych w prowadzeniu windykacji polubownej, sądowej oraz egzekucyjnej, zarówno w  sprawach gospodarczych, jak i w masowej obsłudze wierzytelności. Dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań i ciągłemu doskonaleniu procesów, większość prowadzonych przez nas spraw kończy się spłatą zadłużenia.

Pamiętamy o relacjach biznesowych i swoje działania prowadzimy z należytym szacunkiem dla kontrahentów naszych klientów. Procesy windykacyjne dostosowujemy do Państwa potrzeb, pamiętamy bowiem, że dobre relacje z partnerami handlowymi są podstawą sukcesu każdej firmy.

Nasze działania mogą Państwo na bieżąco monitorować poprzez dostęp online do każdej sprawy.

Działania windykacyjne prowadzimy na trzech etapach:

1) przez windykację polubowną – mającą na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia poprzez kontakt SMS-owy, telefoniczny, wysyłanie monitów oraz wezwań do zapłaty

certus 5

2) w postępowaniu sądowym –  prowadzonym w celu szybkiego uzyskania w sprawie nakazu zapłaty lub wyroku, będących podstawą do skierowania sprawy do komornika

certus 4

3) w postępowaniu egzekucyjnym –  celem którego jest szybkie wyegzekwowanie należności przez komornika

certus 3x

Mogą Państwo skorzystać także z naszej pieczęci prewencyjnej, która jest tanim i skutecznym środkiem zapobiegawczym, informującym, że w przypadku braku zapłaty wierzytelności w umówionym terminie, windykacją zajmą się profesjonaliści z naszej Kancelarii.

pieczec-popr

 

Licytacje komornicze w sprawach klientów Kancelarii można znaleźć tutaj.