fbpx

Blog

 • 1 marca 2021 | Pozostałe wpisy
  Kancelaria CERTUS

  Czy pracodawca może pytać pracownika o plany urlopowe?

  W związku z trwającym stanem epidemii wielu pracodawców rozważało i rozważa wprowadzenie procedur mających na celu gromadzenie informacji o podróżach zagranicznych swoich pracowników w celu niwelowania ryzyka z tym związanego i dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Problematyka ta była przedmiotem licznych dyskusji od strony zarówno samej dopuszczalności takiego działania pracodawcy, jak i zakresu informacji, których […]

 • 18 lutego 2021 | Zwrot prowizji od banku
  Kancelaria CERTUS

  Korzystne dla konsumentów wyroki w sprawach o zwrot prowizji

  Po wydaniu przez TSUE wyroku z dnia 11 września 2019 r. korzystnego dla konsumentów, którzy domagają się od banków zwrotów prowizji, przyszedł czas na działanie polskich sądów. Jeden z pierwszych po wrześniu 2019 r. wyroków wydał Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 12 listopada 2019 r., sygn. akt III Ca 1178/19, który uznał, że konsument […]

 • 11 lutego 2021 | Kredyty frankowe
  Kancelaria CERTUS

  FRANKOWICZU nie czekaj, zobacz ile możesz zyskać!

  W związku z zapowiedzianą na 25 marca 2021 r. uchwałą Sądu Najwyższego, część frankowiczów powstrzymuje się przed przekazaniem swojej umowy kredytowej do weryfikacji do czasu wydania orzeczenia przez SN. Frankowiczu nie wahaj się! Im wcześniej przeanalizujemy Twoją umowę – tym szybciej będziesz wiedział jakiej kwoty możesz dochodzić od banku! Pamiętaj, też o terminie przedawnienia Twojego […]

 • 9 lutego 2021 | Upadłość
  Kancelaria CERTUS

  Problemy małżonka dłużnika upadłego

  Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tej chwili do majątku wspólnego zaliczamy przede wszystkim: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i wspólnego, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Upraszczając: […]

 • 28 stycznia 2021 | Pozostałe wpisy
  Kancelaria CERTUS

  Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń ZUS

  Czy ZUS zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienia w wypłacie świadczeń? Czy ZUS ponosi odpowiedzialność za swoje błędne decyzje? czy za opóźnienie w wypłacie świadczeń spowodowane wydaniem przez ZUS błędnej decyzji należą się ubezpieczonemu odsetki ustawowe? Na te pytania nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem […]