fbpx

Blog

 • 30 listopada 2020 | Pozostałe wpisy
  Kancelaria CERTUS

  Czy upadłość konsumencka zawsze łączy się z planem spłaty wierzycieli?

  Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek upadłego staję się masą upadłości, a zarząd nad majątkiem przejmuje syndyk. Rolą syndyka jest w pierwszej kolejności zabezpieczenie majątku upadłego tak, by zachować go w stanie niepogorszonym. Następnie jest zobowiązany podjąć czynności w celu likwidacji majątku upadłego – tj. sprzedaży majątku na jak najlepszych warunkach. Z oczywistych względów syndyk […]

 • 24 listopada 2020 | Pozostałe wpisy
  Kancelaria CERTUS

  Kiedy ZUS może uznać, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru?

  Jednym z często pojawiających się na linii pracownik-ZUS sporów, pozostaje kwestionowanie przez ZUS autentyczności zatrudnienia pracownika. Powołując się na tzw. pozorność stosunku pracy ZUS następnie kwestionuje podleganie ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji prawa do poszczególnych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ciekawe orzeczenie w tym zakresie nie tak dawno wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie […]

 • 17 listopada 2020 | Pozostałe wpisy
  Kancelaria CERTUS

  ZUS – odmowa objęcia ubezpieczeniem społecznym

  ZUS kontroluje przedsiębiorców i kobiety w ciąży Od kilku lat zauważalne są wzmożone działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skierowane wobec: –  przedsiębiorców wnioskujących o wpłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, –  kobiet na umowach o pracę, zachodzących w ciąże w niedługim okresie po zawarciu umowy o pracę, –  kobiet prowadzących działalność gospodarczą, zachodzących w ciąże w niedługim okresie od […]

 • 6 listopada 2020 | Kredyty frankowe
  Kancelaria CERTUS

  Zaświadczenie z banku dotyczące historii spłat kredytu

  Otrzymanie z banku zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu frankowego jest pierwszym krokiem niezbędnym do wstąpienia na drogę sądową. Zaświadczenie powinno obejmować wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego sformułowania żądania pozwu.   Niezbędne elementy wniosku Przede wszystkim we wniosku należy oznaczyć miejscowość i datę, adresata (bank), wnioskodawcę (kredytobiorcę) oraz zawrzeć informacje dotyczące umowy, czyli datę jej zawarcia i […]

 • 2 listopada 2020 | Pozostałe wpisy
  Kancelaria CERTUS

  Upadłość konsumencka – od czerwca 2020 roku ogłaszanych jest ponad 1000 upadłości miesięcznie!

  Od 2015 r. ogłoszono prawie 35 tysięcy upadłości konsumenckich. W 2020 r. częściej ‘upadały’ kobiety, a najwięcej wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczyło osób w wieku 40-49 lat. Choć, co ciekawe ponad 100 wniosków zostało złożone przez osoby powyżej 80 roku życia. Co to oznacza w praktyce? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to moim zdaniem mechanizm, po […]