fbpx

Blog

 • 7 maja 2021 | Pozostałe wpisy
  Kancelaria CERTUS

  Czy zwolnienie z powodu nieuzasadnionej niechęci pracodawcy uprawnia do wypłaty odprawy?

  Odprawa pieniężna bardzo często utożsamiana jest wyłącznie z prowadzonymi zwolnieniami grupowymi lub likwidacją stanowiska pracy. Podobnie jak, w obiegowej opinii funkcjonuje przeświadczenie, że odprawa należna jest wyłącznie w przypadku złożenia rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, a nie przysługuje już w sytuacji podpisania przez pracownika porozumienia o rozwiązaniu umowy. Podstawa prawna Tymczasem regulująca podstawy prawne […]

 • 5 maja 2021 | Pozostałe wpisy
  Kancelaria CERTUS

  UZNANIE DŁUGU

  Uzyskanie uznania długu działa na korzyść wierzyciela i warto o nim pamiętać już na etapie windykacji polubownej. Może ono ułatwić dochodzenie należności i przyspieszyć uzyskanie tytułu wykonawczego.   Czym jest uznanie długu? Uznanie długu to oświadczenie woli dłużnika, w którym dłużnik przyznaje istnienie wierzytelności względem wierzyciela. Dłużnik może, ale nie musi w uznaniu długu zadeklarować […]

 • 27 kwietnia 2021 | Zwrot prowizji od banku
  Kancelaria CERTUS

  Najnowsze orzecznictwo w sprawach zwrotów prowizji

  W ostatnim czasie sądy wydały kolejne korzystne dla konsumentów rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących zwrotów prowizji bankowych. Przykładowo, wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021 r., II Ca 1546/20, Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił apelację banku od korzystnego dla konsumentów wyroku sądu I instancji zasądzającego zwrot prowizji. Sąd Okręgowy uznał wprost, że art. 49 ustawy o kredycie […]

 • 21 kwietnia 2021 | Kredyty frankowe
  Kancelaria CERTUS

  Statystyki spraw frankowych – 2021 r.

    Za nami I kwartał 2021 r. a Sądy już raportują znaczny wzrost spraw frankowych. W samym Sądzie Okręgowym w Warszawie w I kwartale 2021 wpłynęło 5595 spraw ,,frankowych”. Od 1 kwietnia 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie powstał specjalny wydział ,,frankowy”, który obecnie liczy 12 sędziów, docelowo orzekać ma w nim 16 sędziów. […]

 • 20 kwietnia 2021 | Upadłość
  Kancelaria CERTUS

  Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

  Z dniem ogłoszenia upadłości obowiązek alimentacyjny upadłego nie wygasa, a w dalszym ciągu stanowi niejako ‘obciążenie’ finansów upadłego. Dodatkowo, zaznaczyć należy, że w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art 491 (21) Prawa upadłościowego nie ma możliwości umorzenia zobowiązań alimentacyjnych upadłego. Co w takim razie dzieje się z obowiązkiem alimentacyjnym po ogłoszeniu upadłości? Odpowiedź w dużej mierze […]