fbpx

Blog

Zwrot prowizji od banku

 • 23 sierpnia 2021
  Kancelaria CERTUS

  UOKiK zobowiązuje parabanki do zwrotów prowizji

  Niedawno prezes UOKiK zobowiązał firmę Provident Polska do zwracania konsumentom części kosztów pożyczek, które zostały spłacone przed czasem. Wcześniej parabank odmawiał swoim klientom takich zwrotów. Co z pozostałymi firmami pożyczkowymi?   UOKiK dyscyplinuje parabanki w sprawach zwrotów kosztów pożyczek Prezes UOKiK aktywnie działa na rzecz ochrony praw konsumentów, w tym prawa do uzyskania proporcjonalnego zwrotu […]

 • 28 czerwca 2021
  Kancelaria CERTUS

  Banki oddają prowizje za spłacone wcześniej kredyty

  Coraz łatwiej wyegzekwować od banków obowiązek zwrotu prowizji, gdy wcześniej spłacimy kredyt konsumencki lub hipoteczny. Mimo to, wciąż instytucje te same z siebie takiego zwrotu nie dokonują. W celu uzyskania zwrotu prowizji konsument powinien zwrócić się do banku z odpowiednim wnioskiem.   Kiedy można się starać się o zwrot prowizji? Zwrot prowizji przysługuje w przypadku […]

 • 28 maja 2021
  Kancelaria CERTUS

  Spłaciłeś kredyt przed czasem? Bank powinien zwrócić prowizję

  W ostatnim czasie nasza kancelaria uzyskała kolejne korzystne dla konsumentów rozstrzygnięcia sądowe. Chodzi o nakazy zapłaty lub wyroki w sprawach dotyczących zwrotów prowizji pobranych przy umowach kredytów lub pożyczek.   Zwrot prowizji. Dlaczego warto się starać? Prowizja to nic innego jak opłata, którą bank pobiera podczas udzielenia finansowania. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty kredytu […]

 • 27 kwietnia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Najnowsze orzecznictwo w sprawach zwrotów prowizji

  W ostatnim czasie sądy wydały kolejne korzystne dla konsumentów rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących zwrotów prowizji bankowych. Przykładowo, wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021 r., II Ca 1546/20, Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił apelację banku od korzystnego dla konsumentów wyroku sądu I instancji zasądzającego zwrot prowizji. Sąd Okręgowy uznał wprost, że art. 49 ustawy o kredycie […]

 • 18 lutego 2021
  Kancelaria CERTUS

  Korzystne dla konsumentów wyroki w sprawach o zwrot prowizji

  Po wydaniu przez TSUE wyroku z dnia 11 września 2019 r. korzystnego dla konsumentów, którzy domagają się od banków zwrotów prowizji, przyszedł czas na działanie polskich sądów. Jeden z pierwszych po wrześniu 2019 r. wyroków wydał Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 12 listopada 2019 r., sygn. akt III Ca 1178/19, który uznał, że konsument […]

 • 14 stycznia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Nieuczciwe praktyki rynkowe banków w zakresie zwrotów prowizji

  Z doniesień medialnych wynika, że Prezes UOKiK prowadzi obecnie przeciwko Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu postępowanie dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wspomniane banki nagminnie odmawiają zwrotów części prowizji na rzecz konsumentów, którzy dokonali wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu. Dodatkowo, w związku z dużą ilością skarg wpływających od konsumentów, którym banki odmawiają zwrotów prowizji, Rzecznik Finansowy postanowił […]

 • 23 grudnia 2020
  Kancelaria CERTUS

  Różnice pomiędzy spłatą kredytu konsumpcyjnego a hipotecznego

  Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego udzielonego po dniu 17 grudnia 2011 r. rodzi dla kredytodawcy obowiązek proporcjonalnego zwrotu części prowizji pobranej przy udzieleniu kredytu. Wspomniany obowiązek wynika wprost z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim odnoszącego się do kredytów lub pożyczek udzielanych konsumentom w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty […]

 • 28 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  OBOWIĄZEK BANKU DO ROZLICZENIA Z KONSUMENTEM

  Wcześniejsza spłata całości kredytu konsumenckiego przed określoną w umowie datą spłaty ostatniej raty rodzi dla banku obowiązek rozliczenia kosztów kredytu, a także ewentualnych nadpłat kredytu. Bank nie może dokonać takiego rozliczenia w sposób dowolny, gdyż związany jest w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Kredytodawca zobowiązany jest do […]

 • 15 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego oraz hipotecznego

  Kredyt konsumencki spłacić można w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego informowania banku o zamiarze takiej spłaty. Co istotne, przy wcześniejszej spłacie kredytu w całości bank zobowiązany jest do rozliczenia, a więc zwrotu na rzecz konsumenta m. in. części pobranej prowizji w terminie 14 dni od dokonania spłaty. Wcześniejsza spłata kredytu jest dla konsumenta niewątpliwie korzystna, […]

 • 30 lipca 2020
  Kancelaria CERTUS

  ZMIANA STANOWISKA BANKÓW W SPRAWIE ZWROTÓW PROWIZJI

  Zauważyć można, że zmienia się stanowisko banków odnośnie możliwości zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Dotychczas większość z instytucji finansowych stała na stanowisku, że prowizja bankowa nie jest kosztem związanym z długością okresu kredytowania, a więc nie podlega zwrotowi przy szybszej spłacie kredytu. Zmieniło się to w skutek interwencji organów państwowych, w tym Rzecznika […]

 • 2 lipca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Spłata kredytu hipotecznego, a zwrot prowizji

  W ostatnim czasie niektóre z banków oraz instytucji finansowych pod wpływem orzecznictwa sądowego oraz stanowiska organów państwowych zmieniły na korzyść konsumentów podejście co do możliwości zwrotu prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego. Część z banków wprowadza jednak klientów w błąd sugerując, że zwrotowi nie podlega prowizja pobrana przy kredycie hipotecznym. Nie jest to prawdą! […]

 • 16 czerwca 2020
  Kancelaria CERTUS

  W jaki sposób konsument może domagać się zwrotu prowizji?

  W przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu konsumenckiego warto wystąpić do banku o częściowy zwrot poniesionych kosztów kredytu, w szczególności prowizji bankowej. Często zdarza się, że banki odmawiają dobrowolnego zwrotu prowizji, którą powinny pomniejszyć proporcjonalnie do okresu kredytowania. Banki błędnie sugerują, że prowizja jest kosztem jednorazowym, niezależnym od długości okresu kredytowania, dlatego nie podlega zwrotowi. Działanie […]