Pomiń linki

UOKiK zobowiązuje parabanki do zwrotów prowizji

Niedawno prezes UOKiK zobowiązał firmę Provident Polska do zwracania konsumentom części kosztów pożyczek, które zostały spłacone przed czasem. Wcześniej parabank odmawiał swoim klientom takich zwrotów. Co z pozostałymi firmami pożyczkowymi?

 

UOKiK dyscyplinuje parabanki w sprawach zwrotów kosztów pożyczek

Prezes UOKiK aktywnie działa na rzecz ochrony praw konsumentów, w tym prawa do uzyskania proporcjonalnego zwrotu części prowizji, czy opłat pobranych przez parabanki przy udzielaniu pożyczek. Świadczy o tym szereg decyzji wydawanych przez ten organ, którymi parabanki zobowiązywane są do respektowania praw konsumentów.

Przykładowo, do dokonywania zwrotów części kosztów pożyczek spłaconych przed czasem Prezes UOKiK od 2019 r. zobowiązał takie parabanki jak: VIVUS Finance sp. z o. o. z/s w Warszawie; AASA Polska S.A. z/s w Warszawie; ZAPLO sp. z o. o. z/s w Warszawie; PROFI CREDIT Polska S.A. z/s w Bielsku-Białej; TAKTO Finanse sp. z o. o. z/s we Wrocławiu; EuCO Finanse S.A. z/s w Legnicy; MONEDO Polska sp. z o. o. z/s w Warszawie.

 

Jakie kroki podjąć w celu odzyskania części kosztów pożyczek?

Dokonując wcześniejszej spłaty pożyczki warto od razu zwrócić się do parabanku pisemnie lub mailowo o zwrot części kosztów, w tym prowizji i innych opłat. Część pożyczkodawców nie dokonuje takich zwrotów bez wniosku konsumenta. Dodatkowo, parabanki nierzadko zwracają konsumentom kwoty niższe od tych, które faktycznie powinny być zwrócone. Spowodowane jest to m. in. tym, że parabank przyjąć może inną – nie „proporcjonalną” metodę rozliczenia kosztów. Jest to błędne stanowisko, gdyż zarówno Prezes UOKiK, jak też sądy uważają, że zwrot części prowizji i opłat musi być proporcjonalny do czasu korzystania z kapitału.

 

Odsetki należne konsumentom

Warto dodać, że parabank zobowiązany jest zwrócić konsumentowi część prowizji i innych opłat w terminie 14 dni od daty wcześniejszej spłaty pożyczki. Jeśli tego nie zrobi, konsumentowi, począwszy od 15 dnia po spłacie kredytu, należą się od banku odsetki ustawowe za opóźnienie w wys. 5,6 % w skali roku.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w temacie zwrotu prowizji, zadzwoń do nas na nr tel. 730 307 301 lub napisz na zwroty@kancelaria-certus.pl

Autor: Jakub Piejak