Pomiń linki

Temat: KSeF

Krajowy System e – Faktur KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Co to za system? System informatyczny, który umożliwia generowanie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w obrocie gospodarczym. Faktura ustrukturyzowana – czym jest? Nową formą wystawianej dotychczas faktury sprzedażowej. Jej wystawianie będzie możliwe jedynie w formie elektronicznej (plik XML) i wyłącznie w systemie KSeF bądź systemie z nim kompatybilnym. Krajowa Administracja Skarbowa