Pomiń linki

Upadłość

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości obowiązek alimentacyjny upadłego nie wygasa, a w dalszym ciągu stanowi niejako 'obciążenie' finansów upadłego. Dodatkowo, zaznaczyć należy, że w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art 491 (21) Prawa upadłościowego nie ma możliwości umorzenia zobowiązań alimentacyjnych upadłego.   Co w takim razie dzieje

Jak w łatwy sposób sprawdzić kontrahenta biznesowego w 2021?

W styczniu bieżącego roku odnotowano ponad 1500 ogłoszeń o upadłości konsumenckiej. Mija prawie rok od nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, na mocy której sąd przede wszystkim przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nie sprawdza czy do stanu niewypłacalności doprowadził swym zachowaniem sam upadły. Mechanizm ochrony kontrahentów przed niewypłacalnością

Problemy małżonka dłużnika upadłego

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tej chwili do majątku wspólnego zaliczamy przede wszystkim: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i wspólnego, środki zgromadzone na
Tagi

Upadłość pracodawcy a zaległe wynagrodzenie pracownika

  Co czeka pracownika, którego pracodawca ogłosił upadłość? Dany pracownik staję się wierzycielem upadłego, a z masy upadłości może dochodzić takich roszczeń jak m.in.: zaległe wynagrodzenie za pracę, czy też ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracownicy upadłego są zaspokojeni z masy upadłości w pierwszej kolejności,

Upadłość konsumencka – od czerwca 2020 roku ogłaszanych jest ponad 1000 upadłości miesięcznie!

  Co to oznacza w praktyce? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to moim zdaniem mechanizm, po który będziemy sięgali coraz częściej. Sytuacja gospodarcza, jak i dane publikowane przez Biuro Informacji Gospodarczej oraz Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wskazują, że na przestrzeni lat odnotowujemy spore zainteresowanie procesem oddłużenia przy

Upadłość konsumencka, a udzielone pełnomocnictwo

Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika lub też umocowanego w jego imieniu pełnomocnika.   Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczny z oddłużeniem osoby, która go składa. Do przedmiotowego wniosku musimy dołączyć szereg dokumentacji obrazującej stan