Pomiń linki

Windykacja należności

Zmiany w terminach przedawnienia roszczeń 

Przerwanie biegu przedawnienia przed zmianami Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczeń objętych tymże wnioskiem. Po bezskutecznym (czyli takim, w trakcie którego nie doszło do zawarcia pomiędzy stronami ugody) postępowaniu dot. zawezwania do próby

Zwrot kosztów prowizji

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

  rekompensaty w wysokości odpowiednio 40, 70 lub 100 euro w zależności od wysokości zobowiązania; zwrotu poniesionych kosztów windykacji przewyższających kwotę wspomnianej rekompensaty.   Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Rekompensata przysługuje wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie na rzecz dłużnika i jednocześnie nie otrzymał w terminie

Wniosek o upadłość

Skarga pauliańska – ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika

Skarga pauliańska ma chronić wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika. Polega ona na orzeczeniu bezskuteczności czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela. W jakich sytuacjach można z niej skorzystać? Co to jest skarga pauliańska? To jedna z instytucji prawa cywilnego, która służy ochronie interesów wierzyciela
Ulga dla wierzycieli. Startuje Krajowy Rejestr Zadłużonych

Ulga dla wierzycieli. Startuje Krajowy Rejestr Zadłużonych

  Kto będzie wpisany do Krajowego Rejestr Zadłużonych W rejestrze KRZ (https://prs.ms.gov.pl/krz) ujawniane mają być informacje dotyczące następujących podmiotów: 1. Osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych (niebędących osobami prawnymi), w stosunku do których są lub były w przeszłości prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe. W

Jakie dokumenty przygotować przed rozpoczęciem windykacji?

Jakie dokumenty przygotować przed rozpoczęciem windykacji?

  Dokumenty potrzebne do wszczęcia windykacji polubownej Gdy minął termin zapłaty, warto rozpocząć windykację polubowną. Na tym etapie będą nam potrzebne następujące informacje i dokumenty: dane do prawidłowego założenia sprawy, zawierające informacje o dłużniku, podstawie dochodzenia roszczenia, kwocie zadłużenia, dacie powstania roszczenia oraz terminie płatności,

Wzrost niewypłacalności kontrahentów w I półroczu 2021 r.

Wzrost niewypłacalności kontrahentów w I półroczu 2021 r.

Statystyki niewypłacalności kontrahentów poszybowały w górę w pierwszym półroczu 2021 r., niezapłacone faktury i rachunki to dla danej firmy zamrożone pieniądze, z których nie można skorzystać – dlatego obecnie nie należy zwlekać z windykacją nieterminowych kontrahentów.   Z czym musimy się zmierzyć? Tylko 3% firm
Twój kontrahent nie płaci? Zacznij od windykacji polubownej

Twój kontrahent nie płaci? Zacznij od windykacji polubownej

W biznesie na co dzień realizujemy wiele transakcji z kontrahentami.  Niestety wiąże się to z ryzykiem braku regulowania zobowiązań przez drugą stronę. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Dlaczego na starcie warto skorzystać z windykacji polubownej?   Kiedy sięgnąć po windykację polubowną? Każdy przedsiębiorca powinien
UZNANIE DŁUGU

Uznanie długu

Uzyskanie uznania długu działa na korzyść wierzyciela i warto o nim pamiętać już na etapie windykacji polubownej. Może ono ułatwić dochodzenie należności i przyspieszyć uzyskanie tytułu wykonawczego.   Czym jest uznanie długu? Uznanie długu to oświadczenie woli dłużnika, w którym dłużnik przyznaje istnienie wierzytelności względem

Wezwanie do zapłaty

  Kiedy można kierować wezwanie do dłużnika? Wezwanie do zapłaty kierujemy do kontrahenta gdy minie termin, w jakim miał uiścić należność wynikającą z umowy. Praktyka pokazuje, że z wysłaniem wezwania nie warto czekać, ponieważ czas działa na niekorzyść wierzyciela i im więcej upłynie go od