Pomiń linki

Windykacja należności

Nieautoryzowane transakcje: Postępowania przed UOKiK i sądami

Nieautoryzowane transakcje: postępowania przed UOKiK i sądami

Prezes UOKiK rozpoczął postępowania wobec kolejnych sześciu banków, tj. Alior Bank, Bank Handlowy, Bank Ochrony Środowiska, Pekao SA, PKO BP oraz Plus Bank. Zarzuty dotyczą sposobu rozpatrywania reklamacji klientów, których środki padły ofiarą cyberataków lub wyłudzeń danych. Stanowisko UOKiK Prezes UOKiK ma wątpliwości co do
Darmowy dostęp do informacji w BIK-u

Darmowy dostęp do informacji w BIK-u

Biuro Informacji Kredytowej jest podmiotem, który gromadzi informacje na temat historii kredytowej konsumentów. Z jednej strony BIK ułatwia bankom ocenę zdolności kredytowej konsumentów. Z drugiej strony umożliwia konsumentom wgląd do zbieranych na ich temat informacji. W ten sposób m. in. pozwala zapobiegać próbom zaciągania kredytów
Czy brak zapłaty za fakturę to przestępstwo oszustwa?

Czy brak zapłaty za fakturę to przestępstwo oszustwa?

W obrocie gospodarczym jednym z największych problemów wskazywanych przez przedsiębiorców niezmiennie pojawiają się tzw. zatory płatnicze. Nieuczciwi kontrahenci otrzymują towar lub usługę – a następnie odmawiają zapłaty za wykonaną pracę lub dostarczony towar. Czy takie zachowanie może spełniać znamiona przestępstwa i skończyć się dla nierzetelnego
WYROK TSUE KORZYSTNY

Kolejny wyrok TSUE korzystny dla Kredytobiorców

W wyroku z 12 października 2023 r. w sprawie C‑326/22, TSUE ponownie stanął po stronie kredytobiorców uznając, że mają oni prawo domagać się od banku wydania wszelkich dokumentów dotyczących zawieranych umów kredytu czy pożyczki. Chodzi tutaj nie tylko o egzemplarze umów, aneksów, załączników czy regulaminów
wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu niewypłacalnej spółki z o. o.

Wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 września 2023 r., zasądził na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. od pozwanego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o. o. na rzecz naszego Klienta kwotę 56.802,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 września
doręczenie komornicze

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem Komornika

Procedura doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika wszczynana jest w przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji sądowej. Po dokonaniu weryfikacji pisma procesowego, sąd kieruje jego odpis do strony przeciwnej. W przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji sądowej pozwanemu – pomimo awizacji przesyłki – sąd zobowiązuje powoda do doręczenia
skarga pauliańska

Sąd Najwyższy staje po stronie wierzycieli upadłych dłużników

Wierzycielowi, który nie jest w stanie odzyskać należności z majątku dłużnika przysługuje szereg środków ochronnych. Jednym z nich jest skarga pauliańska omówiona szczegółowo w naszych wcześniejszych wpisach: https://kancelaria-certus.pl/skarga-paulianska-ochrona-wierzyciela-niewyplacalnoscia-dluznika/ oraz https://kancelaria-certus.pl/prawomocna-wygrana-sprawy-ze-skargi-paulianskiej/, w których wyjaśniamy m.in. czym jest i kiedy przysługuje, a także w jaki sposób z
wygrana p-ko członkowi zarządu spółki z o. o.

Wygrana p-ko członkom zarządu spółki z o.o.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 13 czerwca 2023 r., zasądził na rzecz naszego Klienta od członka zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. kwotę 507.239,17 zł z odsetkami oraz kosztami procesu. Podstawę prawną powództwa stanowił art. 299 § 1 k.s.h., zgodnie z którym członkowie zarządu