Pomiń linki

Windykacja należności

WYROK TSUE KORZYSTNY

Kolejny wyrok TSUE korzystny dla Kredytobiorców

W wyroku z 12 października 2023 r. w sprawie C‑326/22, TSUE ponownie stanął po stronie kredytobiorców uznając, że mają oni prawo domagać się od banku wydania wszelkich dokumentów dotyczących zawieranych umów kredytu czy pożyczki. Chodzi tutaj nie tylko o egzemplarze umów, aneksów, załączników czy regulaminów
wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu niewypłacalnej spółki z o. o.

Wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 września 2023 r., zasądził na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. od pozwanego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o. o. na rzecz naszego Klienta kwotę 56.802,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 września
doręczenie komornicze

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem Komornika

Procedura doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika wszczynana jest w przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji sądowej. Po dokonaniu weryfikacji pisma procesowego, sąd kieruje jego odpis do strony przeciwnej. W przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji sądowej pozwanemu – pomimo awizacji przesyłki – sąd zobowiązuje powoda do doręczenia
skarga pauliańska

Sąd Najwyższy staje po stronie wierzycieli upadłych dłużników

Wierzycielowi, który nie jest w stanie odzyskać należności z majątku dłużnika przysługuje szereg środków ochronnych. Jednym z nich jest skarga pauliańska omówiona szczegółowo w naszych wcześniejszych wpisach: https://kancelaria-certus.pl/skarga-paulianska-ochrona-wierzyciela-niewyplacalnoscia-dluznika/ oraz https://kancelaria-certus.pl/prawomocna-wygrana-sprawy-ze-skargi-paulianskiej/, w których wyjaśniamy m.in. czym jest i kiedy przysługuje, a także w jaki sposób z
wygrana p-ko członkowi zarządu spółki z o. o.

Wygrana p-ko członkom zarządu spółki z o.o.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 13 czerwca 2023 r., zasądził na rzecz naszego Klienta od członka zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. kwotę 507.239,17 zł z odsetkami oraz kosztami procesu. Podstawę prawną powództwa stanowił art. 299 § 1 k.s.h., zgodnie z którym członkowie zarządu
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O. O.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O. O.

Członek zarządu spółki z o. o. może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewyegzekwowane od spółki długi, które powstały w trakcie sprawowania przez niego zarządu spółki. Osoba taka może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli w toku postępowania sądowego zainicjowanego przeciwko niemu przez wierzyciela spółki wykaże, że
zwrot kosztów windykacji

ZWROT CAŁOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW WINDYKACJI

Wyrok I instancji Wyrokiem z dnia 23 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot części kosztów windykacji na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Koszty te zostały poniesione przez
Odpowiedzialność za zagubienie przesyłki przez firmę kurierską

Odpowiedzialność za zagubienie przesyłki przez firmę kurierską

Firma kurierska odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki od momentu jej przyjęcia od nadawcy do chwili doręczenia przesyłki adresatowi. Z reguły odpowiedzialność kuriera jest ograniczona do wysokości kwoty ubezpieczenia, która jest wskazywana w protokole nadania przesyłki. Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których firma kurierska