Pomiń linki

Sankcja kredytu darmowego

wakacje kredytowe 2024

Wakacje kredytowe w 2024 r.: Ważne informacje dla kredytobiorców

Ustawa o wakacjach kredytowych została przedłożona do podpisu Prezydenta. W tym artykule https://kancelaria-certus.pl/wakacje-kredytowe-2024-ulga-dla-kredytobiorcow/ wyjaśnialiśmy już zasady funkcjonowania wakacji kredytowych w 2024 r.  Poniżej przedstawiamy aktualizację warunków odroczenia spłaty kredytu. Zasady korzystania z wakacji kredytowych:  Kto skorzysta: Osoby z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie polskiej do
Darmowy dostęp do informacji w BIK-u

Darmowy dostęp do informacji w BIK-u

Biuro Informacji Kredytowej jest podmiotem, który gromadzi informacje na temat historii kredytowej konsumentów. Z jednej strony BIK ułatwia bankom ocenę zdolności kredytowej konsumentów. Z drugiej strony umożliwia konsumentom wgląd do zbieranych na ich temat informacji. W ten sposób m. in. pozwala zapobiegać próbom zaciągania kredytów
WYROK TSUE KORZYSTNY

Kolejny wyrok TSUE korzystny dla Kredytobiorców

W wyroku z 12 października 2023 r. w sprawie C‑326/22, TSUE ponownie stanął po stronie kredytobiorców uznając, że mają oni prawo domagać się od banku wydania wszelkich dokumentów dotyczących zawieranych umów kredytu czy pożyczki. Chodzi tutaj nie tylko o egzemplarze umów, aneksów, załączników czy regulaminów
Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

Sankcja kredytu darmowego w orzecznictwie

Rośnie liczba konsumentów, którzy decydują się na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Taką możliwość mają osoby, którym bank nie przekazał w umowie kredytu konsumenckiego wszystkich wymaganych informacji lub przedstawił je w sposób błędny. Sądy coraz częściej stają po stronie konsumentów umożliwiając im spłatę kredytu bez
Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego?

Kredytodawcom za udzielenie kredytu przysługuje przede wszystkim wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od udostępnionych kredytobiorcom środków pieniężnych, które nie obejmują kosztów kredytu np. prowizji. Wiele banków i instytucji pożyczkowych stosuje jednak nieuczciwe i niekorzystne dla kredytobiorców praktyki polegające na pobieraniu dodatkowych odsetek od kosztów kredytu
darmowy kredyt konsumencki

Darmowy kredyt konsumencki – czy to możliwe? TAK!

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje wiele mechanizmów chroniących konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków czy parabanków. Jednym z nich jest tzw. sankcja kredytu darmowego, która polega na tym, że konsument musi jedynie zwrócić bankowi kwotę udostępnionego kapitału, nie musi natomiast płacić ani odsetek, ani innych kosztów