Pomiń linki

Wszystkie wpisy

Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą

  Kwestię sprzedaży mieszkania przez gminę określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dopuszcza ona sprzedaż przez gminę – jako formalnego właściciela, mieszkania komunalnego na rzecz dotychczasowego najemcy – w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych. Pierwszeństwo nabycia mieszkania komunalnego Kto w

Wsparcie dla Ukrainy – Międzynarodowa Komisja Odszkodowawcza

Międzynarodowa Komisja Odszkodowawcza – cele W skutek wciąż trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie, na arenie międzynarodowej powstała inicjatywa powołania Międzynarodowej Komisji Odszkodowawczej (ang. International Claims Commission). Podobne komisje były powoływane w przeszłości, w celu formułowania oraz wytaczania masowych roszczeń po wojnach. Powodami w postępowaniach przed

Kurier uszkodził przesyłkę – co robić?

Rynek firm kurierskich w Polsce Rosnąca popularność sprzedaży za pośrednictwem Internetu pociąga za sobą intensywny rozwój rynku usług kurierskich. Urząd Komunikacji Elektronicznej podał, że liczba przesyłek kurierskich dostarczonych w Polsce w 2021 r. przekroczyła 770 milionów sztuk – dla porównania w 2019 r. doręczono ponad

Zniesienie zakazu eksmisji i licytacji nieruchomości

  Zakaz prowadzenia licytacji nieruchomości Z dniem 24.02.2022 stracił moc artykuł 952 [1] par. 5 k.p.c. Został on uchylony m.in. Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Art. 952 [1] par. 5 k.p.c.: Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości

Bank wypowiedział umowę kredytu. Co robić?

  Restrukturyzacja kredytu, a wypowiedzenie umowy Obecnie obowiązujące prawo kładzie nacisk na umożliwienie kredytobiorcy restrukturyzacji zadłużenia, czyli zmiany warunków aktualnego finansowania. Przykładowo może być to czasowe zawieszenie płatności rat lub zmniejszenie wysokości raty i wydłużenie okresu spłaty. Dopiero w momencie, kiedy restrukturyzacja nie jest możliwa,

Zwrot kosztów prowizji

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

  rekompensaty w wysokości odpowiednio 40, 70 lub 100 euro w zależności od wysokości zobowiązania; zwrotu poniesionych kosztów windykacji przewyższających kwotę wspomnianej rekompensaty.   Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Rekompensata przysługuje wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie na rzecz dłużnika i jednocześnie nie otrzymał w terminie

Wykonawca nie dotrzymuje terminu

Wykonawca nie dotrzymuje terminu? Sprawdź, jak się przed tym bronić

Zastępcze wykonanie, odstąpienie od umowy, kary umowne – jest wiele narzędzi prawnych, które przysługują inwestorowi w przypadku zwłoki wykonawcy w realizowaniu prac. Które rozwiązanie wybrać? O tym w artykule.   Jak bronić się przed zwłoką wykonawcy Inwestorzy mierzący się z wykonawcą, który z jakiegoś powodu
Zmiany w sposobie naliczania okresów zasiłków chorobowych

Zmiany w sposobie naliczania okresów zasiłków chorobowych

1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących zasad korzystania ze zwolnień lekarskich i ubezpieczenia chorobowego. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, wprowadzane zmiany przyczynić mają się do zniwelowania nadużyć korzystania ze zwolnień lekarskich.    Nowe naliczanie okresów zasiłkowych Z perspektywy pracodawców szczególnie
Straciłeś środki z konta bankowego? Kiedy bank za to odpowiada?

Straciłeś środki z konta bankowego? Kiedy bank za to odpowiada?

Kluczowym zadaniem banku jest zapewnienie bezpieczeństwa środków, które powierzyli mu jego klienci. Kto zatem odpowiada za utratę pieniędzy w przypadku nieautoryzowanej transakcji? Kiedy odpowiedzialność spoczywa na kliencie, a kiedy na banku?   Do najważniejszych obowiązków banków należy zapewnienie bezpieczeństwa depozytów, tzn. środków pieniężnych wpłacanych do