Pomiń linki

Wszystkie wpisy

Rozwiązanie, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy

Rozwiązanie, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy

Podstawowe różnice pomiędzy rozwiązaniem, wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy: I. Rozwiązanie umowy Wymaga zgodnego oświadczenia woli (działania) obu stron; Jest czynnością dwustronną, a jej istotą jest zakończenie istniejących między stronami stosunków prawnych; Nie można rozwiązać umowy już wykonanej np.: gdy doszło do przeniesienia własności. II.
Odpowiedzialność za zagubienie przesyłki przez firmę kurierską

Odpowiedzialność za zagubienie przesyłki przez firmę kurierską

Firma kurierska odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki od momentu jej przyjęcia od nadawcy do chwili doręczenia przesyłki adresatowi. Z reguły odpowiedzialność kuriera jest ograniczona do wysokości kwoty ubezpieczenia, która jest wskazywana w protokole nadania przesyłki. Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których firma kurierska
ZMIANY W KODEKSIE PRACY: KONTROLA TRZEŹWOŚCI, PRACA ZDALNA

ZMIANY W KODEKSIE PRACY: Kontrola trzeźwości, Praca zdalna

Pracodawco! Zmiany w Kodeksie pracy dotyczą głównie dwóch podstawowych zagadnień: kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej. I. Kontrola trzeźwości Prowadzenie przez pracodawcę kontroli trzeźwości oznacza możliwość sprawdzenia obecności alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Wprowadzenie takiej kontroli musi być ujęte
wypłata ubezpieczenia

Franszyza w umowie ubezpieczenia

Franszyza to instytucja służąca ograniczeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela co do wypłaty odszkodowania do określonej kwoty. Przedmiotowe pojęcie można często zauważyć w Ogólnych warunkach ubezpieczenia np.: w umowie Auto Casco. Instytucja ta nie wynika z ustawy. Ubezpieczyciel i ubezpieczony ustalają ją w umowie. Franszyza integralna Występuje, gdy
PRAWOMOCNA WYGRANA SPRAWY ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

PRAWOMOCNA WYGRANA SPRAWY ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

Skarga pauliańska to jedna z instytucji prawnych chroniących wierzycieli przed działaniami nierzetelnych dłużników. Dłużnik chcąc uniemożliwić lub utrudnić wyegzekwowanie wierzytelności wyzbywając się swojego majątku np. sprzedając nieruchomość lub przenosząc jej własność na osobę trzecią w drodze darowizny   Na skorzystanie z tej możliwości dochodzenia swoich
Nowe przepisy dotyczące rękojmi

Nowe przepisy dotyczące rękojmi

Od 2023 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe. Wejście w życie przedmiotowej nowelizacji jest wyrazem wdrożenia dyrektywy Unijnej (tzw. Dyrektywa cyfrowa i towarowa), której przepisy regulują uprawienia konsumentów z tytułu rękojmi za wady towarów oraz ochronę
PRZEDSIĘBIORCA OFIARĄ ATAKU HAKERSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCA OFIARĄ ATAKU HAKERSKIEGO

W dobie wszechobecnej technologii wszyscy jesteśmy narażeni na najróżniejsze próby ataków hakerskich, z którymi wiąże się ryzyko wycieku danych osobowych oraz utraty oszczędności zgromadzonych na kontach bankowych.   Jakiś czas temu ofiarą takiego ataku padł jeden z przedsiębiorców, w imieniu którego dochodziliśmy od banku na
wszystko o przedawnieniu

CO TO JEST PRZEDAWNIENIE?

Podstawowym celem tej instytucji jest usunięcie stanu niepewności prawnej powstałej na skutek upływu czasu. Ma ona stabilizować stosunki cywilne w sytuacji, gdy wierzyciel przez długi czas nie realizuje praw, które mu formalnie przysługują.   Kodeks cywilny w art. 117 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że