Pomiń linki

Wszystkie wpisy

wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu niewypłacalnej spółki z o. o.

Wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 września 2023 r., zasądził na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. od pozwanego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o. o. na rzecz naszego Klienta kwotę 56.802,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 września
doręczenie komornicze

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem Komornika

Procedura doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika wszczynana jest w przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji sądowej. Po dokonaniu weryfikacji pisma procesowego, sąd kieruje jego odpis do strony przeciwnej. W przypadku braku możliwości doręczenia korespondencji sądowej pozwanemu – pomimo awizacji przesyłki – sąd zobowiązuje powoda do doręczenia
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Tagi

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Przygotowując się do wyjazdu wakacyjnego warto zadbać o bezpieczeństwo. Jeśli celem Twojej podróży są kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria czy Wielka Brytania – zadbaj, aby jeszcze przed podróżą wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta jest ważna również na wyspach przynależnych do krajów UE
ZWOLNIENIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PRACOWNIKA

Zwolnienie z przyczyn niezależnych od pracownika

W przedsiębiorstwach zachodzą nieustanne zmiany, których celem jest optymalizacja – czyli upraszczając, świadczenie usług/dostarczanie dóbr o jak najwyższej jakości, w możliwie krótkim czasie i po jak najkorzystniejszej cenie. Powyższe ma przełożenie również na zmiany w organizacji pracy, co czasem wiąże się z koniecznością redukcji zatrudnienia.
renta rodzinna

Renta rodzinna po emerycie, renciście i ubezpieczonym

Komu przysługuje renta rodzinna? • małżonkowi, • dzieciom (do 25 roku życia kontynuującym naukę w szkole średniej albo wyższej), • wnukom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, • rodzicom. Po kim należy się świadczenie? Po osobie, która w chwili śmierci miała ustalone prawo
Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego?

Kredytodawcom za udzielenie kredytu przysługuje przede wszystkim wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od udostępnionych kredytobiorcom środków pieniężnych, które nie obejmują kosztów kredytu np. prowizji. Wiele banków i instytucji pożyczkowych stosuje jednak nieuczciwe i niekorzystne dla kredytobiorców praktyki polegające na pobieraniu dodatkowych odsetek od kosztów kredytu
skarga pauliańska

Sąd Najwyższy staje po stronie wierzycieli upadłych dłużników

Wierzycielowi, który nie jest w stanie odzyskać należności z majątku dłużnika przysługuje szereg środków ochronnych. Jednym z nich jest skarga pauliańska omówiona szczegółowo w naszych wcześniejszych wpisach: https://kancelaria-certus.pl/skarga-paulianska-ochrona-wierzyciela-niewyplacalnoscia-dluznika/ oraz https://kancelaria-certus.pl/prawomocna-wygrana-sprawy-ze-skargi-paulianskiej/, w których wyjaśniamy m.in. czym jest i kiedy przysługuje, a także w jaki sposób z
upadłość konsumencka

Fala upadłości konsumenckich w I kw. 2023 r.

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 2023 r. upadłość konsumencką ogłosiły aż 5353 osoby. Porównując z rokiem 2022, w ciągu którego upadłość konsumencką ogłosiło 15,6 tys. osób, powyższa liczba – stanowiąca statystykę za jedynie pierwszy kwartał