Pomiń linki

Wszystkie wpisy

odpowiedzialność sprzedawcy

Kupiłeś używany pojazd, który okazał się wadliwy – jakie roszczenia Ci przysługują?

Zakup używanego samochodu to jedna z tego rodzaju transakcji, które niemal każdy z nas przeprowadza przynajmniej raz w życiu. Co istotne niejednokrotnie wartość transakcji jest znacząca i stanowi niemały wydatek. Niestety rynek handlu używanymi samochodami w Polsce jest często postrzegany jako nietransparentny i wypełniony pułapkami.
umowa rachunku bankowego

Umowa rachunku bankowego

Zgodnie z art. 725 k.c. - poprzez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony – do przechowywania jego środków pieniężnych, oraz – jeżeli umowa tak stanowi do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.   Bank może – czasowo
zwrot prowizji od banku

UOKiK postawił zarzuty Santander Bank Polska

Prezes UOKiK postawił bankowi Santander Bank Polska zarzuty stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Niedozwolona praktyka stosowana przez bank polega na odmowie konsumentom, którzy dokonali przedterminowej spłaty całości lub części kredytu hipotecznego, proporcjonalnego zwrotu części pobranych przez bank kosztów tego kredytu, w tym prowizji. Uprawnienie
testament własnoręczny

TESTAMENT SPORZĄDZONY SAMODZIELNIE

W życiu każdego z nas przychodzi moment, w którym zastanawiamy się komu przekazać dorobek życia po naszej śmierci. Uporządkowanie swoich ziemskich spraw pozwoli zabezpieczyć urzeczywistnienie naszej ostatniej woli, kiedy nas już nie będzie. Czy aby napisać testament niezbędna jest wizyta notariusza? Przepisy Kodeksu Cywilnego nie
wyrok TSUE 12.10.2022

Kredytobiorcy muszą jeszcze poczekać na wyrok TSUE dotyczący bezumownego korzystania z kapitału

W dniu dzisiejszym tj. 12 października 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeprowadził rozprawę (sygn. akt C-520/21), na której rozpoznawał zapytanie Sądu Rejonowego w Warszawie, o to, czy w przypadku unieważnienia umowy o kredyt frankowy bankowi i kredytobiorcy należy się opłata za korzystanie z kapitału.
ubezpieczenie OC

Opłata za brak ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego

Przepisy przewidują obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Obowiązek taki spoczywa na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych, do których zalicza się pojazdy silnikowe (które mogą poruszać się z prędkością powyżej 25 km/h), ciągniki rolnicze
wyrok TSUE

Bezumowne korzystanie z kapitału, czy banki będą pozywać frankowiczów?… W oczekiwaniu na uchwałę TSUE 12.10.2022 r.

Ostatnio w mediach pojawia się coraz więcej informacji, że banki mają zamiar pozywać frankowiczów, którzy są w trakcie procesu reklamacyjnego/sądowego lub u których sąd już unieważnił umowę kredytową.   Pozwy przeciwko frankowiczom Z uwagi na brak uchwały rozstrzygającej jednoznacznie to zagadnienie, banki w celu przerwania
umowa spółki cywilnej

Spółka cywilna – podstawowe informacje

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ musi zawierać - strony, cel gospodarczy spółki oraz określenie działań, jakie wspólnicy zobowiązują się podjąć aby osiągnąć cel spółki. Warto uzupełnić umowę o kwestię: zasad pracy, podziału zysku, procedury wyjścia ze spółki, podziału majątku po rozwiązaniu spółki oraz ewentualne klauzule zakazujące działalności