Pomiń linki

Spory z ZUS

Pracodawca nie dostarcza do ZUS druku Z-3, co dalej?

Pracodawca nie dostarcza do ZUS druku Z-3, co dalej?

Pracownik na L4 mógł niejednokrotnie spotkać się z sytuacją, gdy pracodawca nie przedłożył w ZUS zaświadczenia Z-3, który jest podstawą do otrzymania zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Co zrobić jeśli nas to dotknie?   Druk Z-3 - co to jest Druk Z-3 zawiera informację o
Jak przebiega spór sądowy z ZUS o pozorność umowy?

Jak przebiega spór sądowy z ZUS o pozorność umowy?

  W jakich sytuacjach ZUS może zakwestionować prawo do zasiłku? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając decyzję o wyłączeniu pracowników (najczęściej kobiet – w ciąży) z ubezpieczeń społecznych opiera zazwyczaj na podobnych schematach, tj. przyjmuje, że: do umowy doszło na krótko przed przejściem na zwolnienie chorobowe lub

Mamy pracę - to świetnie. A kiedy nabywamy prawo do zasiłku?

Mamy pracę – to świetnie. A kiedy nabywamy prawo do zasiłku?

  Po jakim czasie od zatrudnienia można wziąć L4? Po zgłoszeniu nas – jako pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nabywamy prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. Musi upłynąć jednak tak zwany okres wyczekiwania. Jest on zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia –

Dochodzenie roszczeń z tytułu OFE

Składki zgromadzone na subkoncie ZUS oraz w Otwartym Funduszu Emerytalnym, zgodnie z polskim prawem, są traktowane jako część majątku zmarłego i podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub wchodzą w skład spadku

Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń ZUS

  Czy ZUS zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienia w wypłacie świadczeń? Czy ZUS ponosi odpowiedzialność za swoje błędne decyzje? czy za opóźnienie w wypłacie świadczeń spowodowane wydaniem przez ZUS błędnej decyzji należą się ubezpieczonemu odsetki ustawowe? Na te pytania nie da się odpowiedzieć

Wypadek przy pracy zdalnej podczas epidemii koronawirusa

  Ustawa wypadkowa w art. 3 prezentuje legalną definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z jej brzmieniem „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika

Kiedy ZUS może uznać, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru?

Jednym z często pojawiających się na linii pracownik-ZUS sporów, pozostaje kwestionowanie przez ZUS autentyczności zatrudnienia pracownika. Powołując się na tzw. pozorność stosunku pracy ZUS następnie kwestionuje podleganie ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji prawa do poszczególnych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ciekawe orzeczenie w tym zakresie