Pomiń linki

Temat: odpowiedzialność w spółce cywilnej

umowa spółki cywilnej

Spółka cywilna – podstawowe informacje

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ musi zawierać - strony, cel gospodarczy spółki oraz określenie działań, jakie wspólnicy zobowiązują się podjąć aby osiągnąć cel spółki. Warto uzupełnić umowę o kwestię: zasad pracy, podziału zysku, procedury wyjścia ze spółki, podziału majątku po rozwiązaniu spółki oraz ewentualne klauzule zakazujące działalności konkurencyjnej. Decyzje w spółce cywilnej