Pomiń linki

Temat: podział majątku

W tle dyskusji o związkach partnerskich…

  Od lat bowiem, w bardziej praktycznym wymiarze, w tej kwestii toczy się dyskusja o konieczności uregulowania statusu prawnego tzw. konkubinatów. Z powodu istniejącej w tym zakresie luki prawnej, w dalszym ciągu problematyczna pozostaje bowiem chociażby możliwość współdecydowania o kwestiach medycznych dla najczęściej najbliższej, choć formalnie obecnej, drugiej połówki, jak