Pomiń linki

Temat: przeniesienie wierzytelności

Cesja wierzytelności przysługujących konsumentowi wobec banku

Cesja wierzytelności przysługujących konsumentowi wobec banku

Wierzyciel co do zasady ma prawo do przeniesienia swojej wierzytelności (uprawnienia do otrzymania świadczenia) na osobę trzecią bez zgody dłużnika. Uprawnienie to może zostać ograniczone lub wyłączone przepisami albo specyfiką samego zobowiązania np. w przypadku prawa służącego ochronie dóbr osobistych konkretnej osoby. Ograniczenie może też być zawarte w treści umowy