Pomiń linki

Temat: rekompensata za koszty

Zwrot kosztów prowizji

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

  rekompensaty w wysokości odpowiednio 40, 70 lub 100 euro w zależności od wysokości zobowiązania; zwrotu poniesionych kosztów windykacji przewyższających kwotę wspomnianej rekompensaty.   Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Rekompensata przysługuje wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie na rzecz dłużnika i jednocześnie nie otrzymał w terminie zapłaty. Ma ona charakter zryczałtowany