Pomiń linki

Eksmisja w czasie pandemii – nowe zasady

Nakaz opuszczenia lokalu stanowi ostateczne rozwiązanie dla właściciela kiedy najemcy nie płacą czynszu. W czasie pandemii jest to praktycznie niemożliwe i stawia w trudnej sytuacji właściciela. W jakich sytuacjach jest obecnie możliwa eksmisja?

 

Tarcza antykryzysowa, a eksmisja z lokalu

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły ograniczenia postępowania egzekucyjnego w zakresie eksmisji. Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku wprowadzony został artykuł 15 zzu, który jasno wstrzymuje nakazy opróżnienia lokalu mieszkalnego. Dotyczy to okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

W praktyce komornicy nie mogą wykonywać prawomocnych orzeczeń nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, a z uwagi na to, że stan epidemii przedłuża się, tracą na tym głównie wierzyciele – właściciele lokali.

 

W jakich sytuacjach można przeprowadzić eksmisję w czasie pandemii?

Istnieje parę sytuacji wyjątkowych, które dopuszczają przeprowadzenie eksmisji. Ma to miejsce jeśli decyzja o opuszczeniu lokalu została wydana na podstawie:

  • orzeczeń wydanych w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Jak długo będą obowiązywać nowe zasady eksmisji w czasie pandemii?

Zgodnie ze wspomnianą regulacją, eksmisja podczas stanu epidemii bądź zagrożenia epidemiologicznego jest obecniem niemożliwa.  Z uwagi na to, że sytuacja zmienia się dynamicznie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak długo to potrwa.

Ustawodawca nie wprowadził podobnych ograniczeń w zakresie lokali użytkowych. Pomimo pewnego oporu dłużników, eksmisje lokali użytkowych przeprowadzane są na bieżąco.

Autor: Małgorzata Pera