Pomiń linki

Jak zmienić oprocentowanie kredytu na stałe?

W wyniku szalejącej inflacji i wielu podwyżek stóp procentowych, kredytobiorcy coraz częściej zastanawiają się nad przejściem na stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego. Komisja Nadzoru Finansowego wyraźnie wskazuje na to, iż każdy bank powinien im to umożliwić. Zastanawiasz się jak zmienić formułę oprocentowania kredytu ze zmiennej stopy procentowej na stałą? Wyjaśniamy.

Przejście na stałe oprocentowanie kredytu

Krok 1 – Złóż wniosek o zmianę stopy ze zmiennej na stałą.
Większość banków wymaga złożenia takiego wniosku w oddziale – niektóre z nich oferują również złożenie go zdalnie, bądź za pośrednictwem infolinii. W niektórych przypadkach, do rozpatrzenia wniosku potrzebne będzie dostarczenie do banku dodatkowych dokumentów np.: potwierdzających wysokość dochodów.

Krok 2 – Poczekaj na decyzję banku.
W zależności od banku, decyzje są podejmowane w różnym czasie. Niektóre banki oferują informację o podjętej decyzji niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów.

Krok 3 – Podpisz aneks do umowy.
W aneksie określony będzie okres obowiązywania umowy oraz stałe oprocentowanie na jakie bank wyraził zgodę.

Powrót do zmiennego oprocentowania

Jeżeli zdecydujesz się na spłacanie kredytu ze stałym oprocentowaniem, musisz liczyć się z tym, iż przejście na zmienny procent możliwe będzie dopiero po upłynięciu umownego terminu. Jeżeli po okresie obowiązywania stałej stopy, będziesz chciał przejść na oprocentowanie zmiennie, zostanie ono ustalone zgodnie z wówczas obowiązującą stawką WIBOR. Chcąc przejść na stałe oprocentowanie upewnij się, czy spełniasz podstawowy warunek tj. czy kredyt został już wypłacony w całości (problem umów deweloperskich) oraz rozważ warunki na jakich zawarty ma być aneks do umowy.

Czy warto zmienić oprocentowanie kredytu na stałe?

W większości przypadków banki oferują przejście na stałe oprocentowanie na 5 albo 10 lat okresu kredytowania. Zważając na niepewną sytuację na arenie międzynarodowej oraz inflację spowodowaną kryzysem gospodarczym, powyższy okres wydaje się być optymalny dla ustabilizowania się warunków kredytowania. W naszej ocenie – decyzja o przejściu na stałe oprocentowanie jest opłacalna.

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska