Pomiń linki

Przepadek samochodu jako sankcja za prowadzenie w stanie nietrzeźwości

16 listopada 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Karnego, na mocy której nietrzeźwi kierowcy mogą się liczyć z nową sankcją tj. – przepadkiem auta. Ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od złożenia podpisu przez Prezydenta.

 

W jakich przypadkach samochód ulegnie przepadkowi?
  1.  jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy w chwili prowadzenia samochodu wyniesie minimum 1,5 promila;
  2.  jeżeli kierowca spowoduje wypadek drogowy przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi.

W trakcie zatrzymania kierowcy, tymczasowego zajęcia samochodu ma dokonywać policja. Następnie to prokurator wyda postanowienie o zabezpieczeniu pojazdu do czasu wydania wyroku sądowego. Sąd w wyroku będzie zobowiązany do orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa.

Kiedy konfiskata nie będzie możliwa?
  • kiedy samochód nie stanowi wyłącznej własności zatrzymanego – np.: samochód stanowi współwłasność małżonków;
  • kiedy samochód został użyczony, wynajęty lub wyleasingowany nietrzeźwemu kierowcy.

W powyższych przypadkach kierowca ma zostać obciążony sankcją przepadku kwoty stanowiącej równowartość wartości pojazdu. Wysokość tej kwoty ma być określona na podstawie wartości wskazanej w polisie ubezpieczeniowej, a w razie braku polisy – ma odpowiadać średniej wartości rynkowej dla podobnych pojazdów.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich kontrowersje w nowelizacji budzi przede wszystkim sposób szacowania kwoty sankcji w odniesieniu do średniej rynkowej ceny samochodu (na dzień popełnienia przestępstwa).

RPO zwraca uwagę, że nie są brane pod uwagę możliwe modyfikacje wprowadzone przez właściciela lub z drugiej strony – rażące zaniedbanie pojazdu – w obu przypadkach mające wpływ na faktyczną wartość auta. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że to ingerencja w zasadę równości wobec prawa.

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska