Pomiń linki

Temat: cofnięcie zastrzeżenia

Zastrzeżenie numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL

W celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości - przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. – wprowadziły możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Wejście w życie w/w przepisów ma na celu ograniczyć próby kradzieży tożsamości, w wyniku których dochodzi do oszustw i wyłudzeń. Dzięki zmianom nikt poza właścicielem konkretnego - zastrzeżonego