Pomiń linki

Temat: kara umowna

Kara umowna – kiedy warto ją stosować?

Kara umowna jest jednym z najczęściej stosowanych środków dyscyplinujących strony umowy do jej wykonywania. Prawidłowe zastrzeżenie kary umownej ułatwia dochodzenie roszczeń od nielojalnego kontrahenta.   Kara umowna za odstąpienie od umowy Jednym z częstych zdarzeń, z którym kontrahenci łączą obowiązek zapłaty kary umownej jest odstąpienie od umowy. Strony postanawiają, że