Pomiń linki

Temat: niechęć pracodawcy

Czy zwolnienie z powodu nieuzasadnionej niechęci pracodawcy uprawnia do wypłaty odprawy?

Czy zwolnienie z powodu nieuzasadnionej niechęci pracodawcy uprawnia do wypłaty odprawy?

Odprawa pieniężna bardzo często utożsamiana jest wyłącznie z prowadzonymi zwolnieniami grupowymi lub likwidacją stanowiska pracy. Podobnie jak, w obiegowej opinii funkcjonuje przeświadczenie, że odprawa należna jest wyłącznie w przypadku złożenia rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, a nie przysługuje już w sytuacji podpisania przez pracownika porozumienia o rozwiązaniu umowy.