Pomiń linki

Temat: prokurent

prokura

PROKURENT. Czym jest prokura?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Udzielić prokury może tylko przedsiębiorca wpisany do CEiDG albo do rejestru KRS. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - udzielana jest przez tego przedsiębiorcę. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - udzielana jest przez tego przedsiębiorcę. W przypadku osób prawnych - prokury udziela