Pomiń linki

Temat: pełnomocnictwo

prokura

PROKURENT. Czym jest prokura?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Udzielić prokury może tylko przedsiębiorca wpisany do CEiDG albo do rejestru KRS. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - udzielana jest przez tego przedsiębiorcę. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - udzielana jest przez tego przedsiębiorcę. W przypadku osób prawnych - prokury udziela

Upadłość konsumencka, a udzielone pełnomocnictwo

Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika lub też umocowanego w jego imieniu pełnomocnika.   Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczny z oddłużeniem osoby, która go składa. Do przedmiotowego wniosku musimy dołączyć szereg dokumentacji obrazującej stan zadłużenia, jak i rzeczowo uzasadnić