Pomiń linki

Temat: przedawnienie roszczeń

wszystko o przedawnieniu

CO TO JEST PRZEDAWNIENIE?

Podstawowym celem tej instytucji jest usunięcie stanu niepewności prawnej powstałej na skutek upływu czasu. Ma ona stabilizować stosunki cywilne w sytuacji, gdy wierzyciel przez długi czas nie realizuje praw, które mu formalnie przysługują.   Kodeks cywilny w art. 117 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w