Pomiń linki

Temat: Rażące niedbalstwo

Odpowiedzialność za zagubienie przesyłki przez firmę kurierską

Odpowiedzialność za zagubienie przesyłki przez firmę kurierską

Firma kurierska odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki od momentu jej przyjęcia od nadawcy do chwili doręczenia przesyłki adresatowi. Z reguły odpowiedzialność kuriera jest ograniczona do wysokości kwoty ubezpieczenia, która jest wskazywana w protokole nadania przesyłki. Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których firma kurierska odpowiada za szkody spowodowane zniszczeniem