Pomiń linki

Temat: rękojmia

Nowe przepisy dotyczące rękojmi

Nowe przepisy dotyczące rękojmi

Od 2023 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe. Wejście w życie przedmiotowej nowelizacji jest wyrazem wdrożenia dyrektywy Unijnej (tzw. Dyrektywa cyfrowa i towarowa), której przepisy regulują uprawienia konsumentów z tytułu rękojmi za wady towarów oraz ochronę w przypadku usług cyfrowych.