Pomiń linki

Temat: rezygnacja z umowy

Prawo konsumenta do rezygnacji z umowy

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Gwałtowny rozwój handlu przez Internet przyczynił się w ostatnich latach do znacznego wzrostu liczby transakcji dokonywanych przez konsumentów w sieci. Uwzględniając wynikające z tego zagrożenia, ustawodawca wprowadził przepisy służące ochronie konsumentów m.in. w stosunkach z przedsiębiorcami, którzy prowadzą sklepy internetowe oraz świadczą usługi przez Internet. O różnicach pomiędzy rozwiązaniem,  wypowiedzeniem