Pomiń linki

Temat: rozwiązanie umowy

Rozwiązanie, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy

Rozwiązanie, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy

Podstawowe różnice pomiędzy rozwiązaniem, wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy: I. Rozwiązanie umowy Wymaga zgodnego oświadczenia woli (działania) obu stron; Jest czynnością dwustronną, a jej istotą jest zakończenie istniejących między stronami stosunków prawnych; Nie można rozwiązać umowy już wykonanej np.: gdy doszło do przeniesienia własności. II. Wypowiedzenie umowy Jednostronna czynność wywołująca