Pomiń linki

Temat: umowa przedwstępna

umowa przedwstępna

UMOWA PRZEDWSTĘPNA – CO TO TAKIEGO?

Umowa przedwstępna jest kluczowym instrumentem w procesie zawierania transakcji, gdy natychmiastowe finalizowanie umowy jest niemożliwe lub niecelowe ze względu na aktualną sytuację stron. Stanowi ona zapewnienie zawarcia umowy o określonej treści w przyszłości. Istotą umowy przedwstępnej jest pojęcie umowy przyrzeczonej, czyli umowy, którą strony zobowiązują się zawrzeć w przyszłości. Przykładowo,