Pomiń linki

Temat: wykonawstwo zastępcze

wykonastwo zastępcze

Wykonawstwo zastępcze – jak obliczyć termin przedawnienia?

Co to jest wykonawstwo zastępcze? W umowach o roboty budowlane często stosuje się postanowienia, które umożliwiają inwestorowi zlecanie podmiotom trzecim usunięcie wad lub usterek w ramach tzw. wykonawstwa zastępczego. Odbywa się ono na koszt wykonawcy, który sam odmawia usunięcia takich wad. Wykonawstwo zastępcze - przedawnienie roszczeń Roszczenia przedsiębiorcy o zapłatę