Pomiń linki

Temat: zasiłek chorobowy

Zmiany w prawie – wypłata świadczeń chorobowych w związku z kwarantanną

Najnowsze Rozporządzenia Rady Ministrów regulujące ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii SARS-COV-2, wprowadziły zmiany w zakresie zasad przekazywania przez pracowników informacji niezbędnych do wypłaty świadczeń chorobowych (odpowiednio przez ZUS lub pracodawcę) za czas pozostawania w izolacji/na kwarantannie.   Do tej pory, pracownik w celu uzyskania świadczenia, zobowiązany był do przedłożenia