Pomiń linki

Zmiany w prawie – wypłata świadczeń chorobowych w związku z kwarantanną

Najnowsze Rozporządzenia Rady Ministrów regulujące ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii SARS-COV-2, wprowadziły zmiany w zakresie zasad przekazywania przez pracowników informacji niezbędnych do wypłaty świadczeń chorobowych (odpowiednio przez ZUS lub pracodawcę) za czas pozostawania w izolacji/na kwarantannie.

 

Do tej pory, pracownik w celu uzyskania świadczenia, zobowiązany był do przedłożenia (zależnie od przyczyny izolacji/kwarantanny) albo decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo własnego oświadczenia o przebywaniu na kwarantannie.

Aktualnie zasadą będzie pozyskiwanie informacji o kwarantannie – zarówno przez ZUS, jak i pracodawcę – z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Według komunikatu ZUS z 31 października 2020 r. taka funkcjonalność na PUE ZUS już działa.

Osoby przebywające w kwarantannie/izolacji aktualnie, co do zasady, nie muszą już zatem dostarczać dodatkowych dokumentów ani do ZUS, ani do pracodawcy.

Więcej informacji w komunikacie ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacje-o-kwarantannie-lub-izolacji-domowej-sa-juz-na-pue-zus/3644901