Pomiń linki

Temat: zwolnienie pracownika

ZWOLNIENIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PRACOWNIKA

Zwolnienie z przyczyn niezależnych od pracownika

W przedsiębiorstwach zachodzą nieustanne zmiany, których celem jest optymalizacja – czyli upraszczając, świadczenie usług/dostarczanie dóbr o jak najwyższej jakości, w możliwie krótkim czasie i po jak najkorzystniejszej cenie. Powyższe ma przełożenie również na zmiany w organizacji pracy, co czasem wiąże się z koniecznością redukcji zatrudnienia. Kwestie te reguluje Kodeks Pracy