Pomiń linki

Zwolnienie z przyczyn niezależnych od pracownika

W przedsiębiorstwach zachodzą nieustanne zmiany, których celem jest optymalizacja – czyli upraszczając, świadczenie usług/dostarczanie dóbr o jak najwyższej jakości, w możliwie krótkim czasie i po jak najkorzystniejszej cenie.
Powyższe ma przełożenie również na zmiany w organizacji pracy, co czasem wiąże się z koniecznością redukcji zatrudnienia. Kwestie te reguluje Kodeks Pracy i inne ustawy (np. ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Przyczyna niedotycząca pracownika
Praktycznym problemem jest określenie co jest, a co nie jest przyczyną niedotyczącą pracownika. Orzecznictwo sądowe w odniesieniu do tej kwestii nie pozostaje jednolite.
Analizując aktualne orzecznictwo, wnioski są następujące:

  1.  W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika, a kryteria wyboru danego pracownika muszą być konkretne, jasne i znane pracownikowi;
  2.  Nie mogą stanowić tych kryteriów takie parametry oceny pracy, o których pracownik nie wie zawierając umowę o pracę i o których pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku pracy.
  3.  Kwestia oceny tego, czy istniała potrzeba likwidacji stanowiska pracy należy do autonomii pracodawcy i nie podlega ocenie sądu pracy.
  4.  Przyjęte kryteria nie mogą mieć charakteru dyskryminującego, muszą być obiektywne i mierzalne – a przy tym zrozumiałe i klarowne.
Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa pracy? Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr 512 466 221 lub mailowo: certus@kancelaria-certus.pl

 

Autor tekstu:. r. pr. Stefan Zimny