Pomiń linki

“Babciowe” – nowe świadczenia dla rodziców małych dzieci

Dnia 10 czerwca 2024 r. Prezydent złożył podpis pod ustawą wprowadzającą program „Aktywny Rodzic”, który ma na celu wsparcie rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Jest to okres, w którym dzieci są w tzw. wieku żłobkowym, a rodzice kończą urlop macierzyński oraz rodzicielski. Dzieci mogą zacząć uczęszczać do przedszkola dopiero od 3 roku życia (36 miesięcy).

Cel Programu „Aktywny Rodzic”

Głównym celem ustawy wprowadzającej program „Aktywny Rodzic” jest aktywizacja zawodowa rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Obecnie wskaźnik zatrudnienia kobiet wychowujących dzieci do 6 roku życia wynosi zaledwie 66%.

W odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie, projekt ustawy przewiduje wprowadzenie trzech świadczeń, które umożliwią rodzicom powrót do pracy:

1. Świadczenie „Aktywni Rodzice” w kwocie 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące
 • Przeznaczone dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy.
 • Za aktywnych zawodowo uznaje się osoby, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym oraz zdrowotnym (podstawa składek nie może być niższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia).
 • Ze świadczenia mogą korzystać także przedsiębiorcy korzystający z „Ulgi na start”.
 • Świadczenie nie przysługuje rodzicom przebywającym na urlopie wychowawczym oraz w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.
 • Kwota 1500 zł może być przeznaczona na opłacenie opiekunki dla dziecka lub zawarcie umowy aktywizacyjnej z emerytką, np. babcią dziecka (tzw. “babciowe”).
2. Świadczenie „Aktywnie w żłobku” w kwocie 1500 zł miesięcznie:
 • Ustawa przewiduje zwiększenie dopłaty do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym itp. z obecnych 400 zł do 1500 zł.
 • Dzieci niepełnosprawne będą mogły liczyć na dofinansowanie w kwocie 1900 zł.
 • W przypadku rodziców nie wychowujących dziecka wspólnie (rozwód, separacja, opieka naprzemienna), sąd zdecyduje o podziale świadczenia między obojgiem rodziców.
3. Świadczenie „Aktywnie w domu” w kwocie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące:
 • Przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy nie mogą bądź nie zdecydowali się skorzystać z wyżej opisanych świadczeń.
 • Warunkiem skorzystania z świadczenia “Aktywni w domu” będzie rezygnacja z rodzinnego kapitału opiekuńczego.
 • Wypłata świadczenia wyniesie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

Rodzice będą mogli skorzystać z powyższych świadczeń już od 1 października 2024 roku.

Program „Aktywny Rodzic” ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do pracy oraz wsparcie ich w opiece nad dziećmi w kluczowym okresie rozwoju. Wprowadzenie tych świadczeń ma również pomóc w zwiększeniu wskaźnika zatrudnienia oraz poprawie sytuacji materialnej rodzin.

Autor: Aleksandra Warszewska