Pomiń linki

Wygrana w sprawie sankcji kredytu darmowego

Zaledwie w trzy tygodnie od złożenia pozwu, sąd zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 68 tysięcy złotych od Santander Bank Polska S.A., tytułem zwrotu wszystkich zapłaconych rat odsetkowych i prowizji za udzielenie kredytu.

Szczegóły sprawy SKD

21 maja 2024 r., Sąd Rejonowy w Lubartowie I Wydział Cywilny, uznał nasze roszczenia w pełni zasadne. Klient skorzystał z sankcji kredytu darmowego, ponieważ bank nie dopełnił obowiązku zamieszczenia wszystkich wymaganych informacji w umowie kredytowej. W szczególności bank:

  • naliczył odsetki od prowizji,
  • nieprawidłowo określił rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO),
  • źle określił zasady i terminy spłaty pożyczki, w tym skredytowanej prowizji.

Korzyści Kredytobiorcy

W wyniku złożonego przez Kancelarię oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, wszystkie zapłacone koszty pożyczki, w tym odsetki oraz prowizja, zostały uznane przez sąd za nienależne świadczenia i podlegają zwrotowi przez bank.

O tym, kiedy i w jaki sposób można skorzystać z sankcji kredytu darmowego pisaliśmy już tutaj: https://kancelaria-certus.pl/darmowy-kredyt-konsumencki-czy-to-mozliwe-tak/

Chcesz sprawdzić czy Twój kredyt również może być darmowy? Prześlij do nas scan umowy kredytowej na adres: bezodsetek@kancelaria-certus.pl a bezpłatnie dokonamy analizy prawnej i odpowiemy na pytanie czy możesz dochodzić od banku zwrotu kosztów kredytu.

Autor: Jakub Piejak