Pomiń linki

Banki oddają prowizje za spłacone wcześniej kredyty

Coraz łatwiej wyegzekwować od banków obowiązek zwrotu prowizji, gdy wcześniej spłacimy kredyt konsumencki lub hipoteczny. Mimo to, wciąż instytucje te same z siebie takiego zwrotu nie dokonują. W celu uzyskania zwrotu prowizji konsument powinien zwrócić się do banku z odpowiednim wnioskiem.

 

Kiedy można się starać się o zwrot prowizji?

Zwrot prowizji przysługuje w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania. Wysokość prowizji do zwrotu ustalana jest proporcjonalnie do długości wskazanego w umowie okresu kredytowania. Przykładowo – jeśli pożyczkę udzieloną na okres 12 miesięcy konsument spłaci po 6 miesiącach, to należy się mu zwrot w wys. 50% pobranej przez bank prowizji.

 

Orzecznictwo korzystne dla konsumentów

W ostatnim czasie sądy wydały kolejne wyroki w sporach dotyczących zwrotu prowizji. Orzeczenia te są w pełni korzystne dla konsumentów. Przykładowo, wyrokiem z 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt II Ca 500/21, Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku złożoną od korzystnego dla konsumentów wyroku sądu I instancji. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że w razie wcześniejszej spłaty kredytu konsumentowi należy się proporcjonalny zwrot prowizji.

 

Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK

Niedawno zakończyło się postępowanie prowadzone od listopada 2020 r. przez Prezesa UOKiK wobec Banku Handlowego. Wcześniej bank ten za każdym razem odmawiał konsumentom zwrotów prowizji, które musiały być dochodzone w sądach. W wyniku działań Prezesa UOKiK, Bank Handlowy zobowiązał, że będzie dobrowolnie zwracał prowizje konsumentom, którzy po dniu 17 grudnia 2011 r. dokonali wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Podsumowując, jeśli spłaciłeś przed czasem pożyczkę, kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny to możesz się starać o zwrot prowizji od banku. Prawo jest po Twojej stronie. Skontaktuj się z Kancelarią Prawną Certus – bezpłatnie pomożemy wyegzekwować środki od banku.

Autor tekstu: Jakub Piejak