Pomiń linki

Chcesz zarejestrować spółkę? Od 1 lipca tylko elektronicznie

Niedawno weszły nowe zasady rejestracji spółek. Przedsiębiorcy są zobowiązani wykonywać to elektronicznie, co znacznie ma ograniczyć obieg dokumentów papierowych. Czytaj więcej o zmianach w procesie rejestracji firmy.

 

Wniosek papierowy to przeszłość

Od 1 lipca 2021 weszły w życie zmiany wprowadzające elektronizację postępowania rejestrowego spółek prawa handlowego. Co to oznacza dla przedsiębiorcy prowadzącego swoją działalność w formie spółki? Zarówno rejestracja, jak i zgłoszenie jakichkolwiek zmian w zakresie już zarejestrowanej spółki (jak dla przykładu: zmiana członków zarządu, zmiana danych osobowych wspólników, zmiana nazwy spółki czy zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego spółki) możliwa będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek złożony w tradycyjnej, papierowej formie i nieopłacony podlegać będzie zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

 

Załączenie dokumentów do wniosku o rejestrację spółki

W takiej samej formie przedsiębiorca zobowiązany będzie dołączyć do składanego wniosku niezbędne załączniki. Przy czym w przypadku załączników w postaci dokumentów sporządzonych w formie aktów notarialnych czeka nas znaczne uproszczenie. Wystarczające będzie bowiem podanie w treści wniosku tzw. numeru repozytorium (numeru aktu notarialnego), na podstawie którego system samodzielnie załączy odpowiedni dokument z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Pozostałe załączniki będą musiały zostać dołączone jednej z poniższych form:

  • odpisów elektronicznie poświadczonych przez notariusza,
  • odpisów elektronicznie poświadczonych przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym,
  • elektronicznych kopii dokumentów, czyli po prostu zeskanowanych dokumentów (w tym wypadku, w ciągu 3 kolejnych dni, przedsiębiorca będzie musiał przesłać tradycyjną pocztą, do właściwego Sądu rejestrowego, oryginał takiego dokumentu).

 

Prowadzenie akt rejestrowych spółki

Nowelizacja zakłada również prowadzenie akt rejestrowych wyłącznie w formie elektronicznej. Wyjątkiem będzie dotychczas zgromadzona w formie papierowej dokumentacja, składająca się na istniejące już akta rejestrowe – w tym zakresie akta zachowają swoją tradycyjną formę i nie będą digitalizowane.

Poza tym jednym wyjątkiem, od 1 lipca 2021 r., również przeglądanie akt rejestrowych przez każdego zainteresowanego odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, co niewątpliwie stanowić będzie duże uproszczenie, dając możliwość zweryfikowania kontrahenta w oparciu o dane umieszczane w Rejestrze, z dowolnego miejsca i bez potrzeby odbywania wizyty w czytelni sądowej.

Autor tekstu: adw. Weronika Luty