Pomiń linki

Wszystkie wpisy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O. O.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI Z O. O.

Członek zarządu spółki z o. o. może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewyegzekwowane od spółki długi, które powstały w trakcie sprawowania przez niego zarządu spółki. Osoba taka może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli w toku postępowania sądowego zainicjowanego przeciwko niemu przez wierzyciela spółki wykaże, że
prawo autorskie

MÓJ WIZERUNEK – MOJE PRAWA

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, każdy z nas jest dysponentem swojego wizerunku. W praktyce życia gospodarczego i zawodowego niejednokrotnie zdarza się jednak, że podmiot trzeci używa naszego wizerunku. Bywa, że były pracodawca pomimo zakończenia stosunku pracy dalej korzysta z naszego zdjęcia, posługując się nim np.
Prawo konsumenta do rezygnacji z umowy

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Gwałtowny rozwój handlu przez Internet przyczynił się w ostatnich latach do znacznego wzrostu liczby transakcji dokonywanych przez konsumentów w sieci. Uwzględniając wynikające z tego zagrożenia, ustawodawca wprowadził przepisy służące ochronie konsumentów m.in. w stosunkach z przedsiębiorcami, którzy prowadzą sklepy internetowe oraz świadczą usługi przez Internet.
wypłata gwarantowana

Wypłata gwarantowana

Jest to jednorazowe świadczenie z ZUS-u, które przysługuje osobom uposażonym po śmierci emeryta. W przypadku braku wskazania osób uposażonych należy się małżonkowi pozostającemu we wspólności majątkowej, a w każdym innym przypadku- spadkobiercom. Wypłata gwarantowana ZUS jest realizowana w przypadku, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w okresie
zwrot kosztów windykacji

ZWROT CAŁOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW WINDYKACJI

Wyrok I instancji Wyrokiem z dnia 23 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot części kosztów windykacji na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Koszty te zostały poniesione przez
umowa brokerska

Umowa brokerska

Umowa brokerska jest umową nienazwaną, czyli nie opisaną z nazwy w Kodeksie Cywilnym. Stosujemy do niej przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.).   Umowa ma charakter odpłatnej, a na jej podstawie broker zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia klientowi oferty polis ubezpieczeniowych. Przedmiotowe oferty są
PODATEK OD SPADKU I DAROWIZNY

PODATEK OD SPADKU I DAROWIZNY – ZMIANY

20 marca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że warunkiem koniecznym dla uzyskania zwolnienia z zapłaty podatku od spadków i darowizn dla tzw. grupy zerowej czyli członków najbliższej rodziny, jest to aby przekazanie środków zostało udokumentowane przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub innym tego rodzaju dokumentem.