Pomiń linki

Twój kontrahent nie płaci? Zacznij od windykacji polubownej

W biznesie na co dzień realizujemy wiele transakcji z kontrahentami.  Niestety wiąże się to z ryzykiem braku regulowania zobowiązań przez drugą stronę. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Dlaczego na starcie warto skorzystać z windykacji polubownej?

 

Kiedy sięgnąć po windykację polubowną?

Każdy przedsiębiorca powinien regularnie monitorować dokonywanie płatności przez kontrahentów, ponieważ jest to jeden z głównych elementów pozwalających na zachowanie płynności finansowej. Dzięki temu sam ma środki na pokrycie bieżących kosztów oraz na planowanie nowych inwestycji. Jeśli kontrahenci nie regulują należności lub regulują je po terminie to znak, że czas rozpocząć windykację – na początek polubowną.

 

Czym jest windykacja polubowna?

Windykacja polubowna to szereg działań, których rezultatem jest dobrowolne uregulowanie zaległości przez dłużnika. Z uwagi na to, że w procesie windykacji polubownej dążymy do dobrowolnej spłaty zadłużenia, warto zachować dobry kontakt z dłużnikiem oraz starać się wypracować sposób spłaty korzystny dla obu stron – wierzyciela i dłużnika.

Niejednokrotnie opóźnienie płatności jest spowodowane przejściowymi problemami kontrahenta i ugodowe podejście pozwoli zachować wcześniej wypracowane relacje. Może się jednak zdarzyć i tak, że dłużnik nie będzie wykazywał woli spłaty i trzeba będzie sięgnąć po bardziej zdecydowane środki niż ugodowe negocjacje.

 

Jakie działania podejmujemy w ramach windykacji polubownej?

Pierwszym krokiem po przekazaniu sprawy do windykacji polubownej jest skierowanie pisemnego wezwania do zapłaty, w którym wskazujemy dłużnikowi z czego wynika roszczenie, jaka jest jego wysokość, do kiedy ma zapłacić należność oraz jakie są konsekwencje braku wpłaty. W wezwaniu do zapłaty wskazujemy również możliwość kontaktu z kancelarią celem ustalenia warunków spłaty.

Konsekwencją braku spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Zanim jednak to się stanie sprawdzamy czy dłużnik odebrał wezwanie do zapłaty i podejmujemy próbę kontaktu telefonicznego. Niejednokrotnie okazuje się, że dłużnik pomimo tego, że nie ma środków na natychmiastową spłatę zadłużenia, chce spłacić je w ratach. Przedstawiamy wtedy dłużnikowi propozycję ugodowego załatwienia sprawy, zawsze pamiętając o tym, że warunki spłaty muszą satysfakcjonować wierzyciela.

Po podpisaniu porozumienia z dłużnikiem sprawdzamy czy dłużnik dokonuje wpłat zgodnie z deklaracją, wysyłamy mu SMS-y przypominające o terminie kolejnych wpłat, a w razie zaprzestania spłaty kierujemy sprawę na drogę sądową.

 

Windykacja polubowna – o czym należy pamiętać

Należy pamiętać, żeby ustalenia z dłużnikiem w miarę możliwości potwierdzać pisemnie- pozwoli nam to bez zbędnej zwłoki skierować sprawę do sądu w przypadku braku dobrowolnej spłaty. Po drugie musimy założyć termin na jaki przewidujemy windykację polubowną – statystyki wskazują, że im więcej czasu upłynęło od terminu płatności, tym mniejsze są szanse na odzyskanie należności. Jeśli więc z działań polubownych nie wynikają żadne konstruktywne ustalenia, należy skierować sprawę do sądu. W całym procesie windykacji polubownej należy też pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna, a działania podejmowane w celu odzyskania należności powinny być dopasowane do oczekiwań wierzyciela oraz do postawy i chęci spłaty wykazywanej przez dłużnika.

Autor tekstu: Małgorzata Pera