Pomiń linki

Mamy pracę – to świetnie. A kiedy nabywamy prawo do zasiłku?

Zdobycie nowej pracy to dla wielu powód do dumy. Jeśli zawieramy umowę o pracę, umowę cywilnoprawną (o dzieło lub zlecenie) lub otwieramy działalność gospodarczą to przystępujemy lub możemy przystąpić do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to m.in., że gdy zachowujemy to otrzymujemy prawo do zasiłku chorobowego. Po jakim okresie od zatrudnienia przysługuje nam zasiłek chorobowy, opiekuńczy i macierzyński?

 

Po jakim czasie od zatrudnienia można wziąć L4?

Po zgłoszeniu nas – jako pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nabywamy prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. Musi upłynąć jednak tak zwany okres wyczekiwania. Jest on zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia – czy jest ono obowiązkowe, czy dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenia chorobowe obejmują pracowników, dobrowolne natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zleceniobiorców, czy osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo ubezpieczeniu;
  • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest zgłoszony do  ubezpieczenia dobrowolnie.

 

W jakich sytuacjach zasiłek chorobowy można otrzymać wcześniej?

Mimo jasno sprecyzowanych zasad związanych z okresem wyczekiwania, są sytuacje w których zasiłek można otrzymać wcześniej. Do okresów ubezpieczenia chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

W prawie istnieją również wyjątki w razie których ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego już w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Prawo to przysługuje:

  • absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;
  • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
  • funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 

Kiedy nabywamy prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego  i opiekuńczego – w odróżnieniu od prawa do zasiłku chorobowego – nabywamy już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu bez względu na to czy ma ono charakter obowiązkowy czy też dobrowolny.

Autor tekstu: Angelika Sikora