Pomiń linki

Jak uzyskać środki z Otwartego Funduszu Emerytalnego po zmarłym małżonku?

1. Sprawdź czy Twój małżonek był członkiem OFE
Takiej informacji udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby ją uzyskać => należy udać się do ZUS z dowodem osobistym.
2. Zgłoś się do odpowiedniego Otwartego Funduszu Emerytalnego
Pierwszym dokumentem, który należy złożyć, aby rozpocząć proces wypłaty jest akt zgonu zmarłego członka Funduszu OFE.
3. Wypłacane środki
Wypłata z OFE dzieli się na dwie części.

Pierwsza część to środki, które są przekazywane z rachunku OFE zmarłego małżonka na rachunek OFE żyjącego małżonka – za cały okres trwania małżeńskiej wspólności majątkowej.
Środki te są dodawane do środków dotąd zgromadzonych i wpłyną na wysokość emerytury żyjącego małżonka w przyszłości. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, kiedy żyjący małżonek nie jest jeszcze emerytem.
W przypadku, w którym żyjący małżonek jest już emerytem środki po przekazaniu ich na jego rachunek OFE – mogą zostać wypłacone w gotówce.

  • Do drugiej części wypłaty z OFE, stanowiącej pozostałą część zgromadzonych na rachunku środków, są uprawnione osoby uposażone przez zmarłego – a w razie ich braku – spadkobiercy. Osobą uposażoną może być również żyjący małżonek.

WAŻNE!
Jeżeli między małżonkami istniał ustrój rozdzielności majątkowej wypłata z OFE nie jest dzielona na części. Całość zgromadzonych na rachunku OFE środków jest wypłacana osobom uposażonym – a w razie ich braku – spadkobiercom.
4. Masz pytania? Zadzwoń do naszej Kancelarii
Po otrzymaniu informacji o zgonie członka Funduszu, OFE kieruje do uprawnionych pismo, do którego załącza dwa wzory wniosków (dotyczące obu części wypłaty). Aby zrealizować wypłatę należy przedstawić Funduszowi odpowiednie dokumenty – wymienione we wzorze wniosku.
W zakresie wypłaty środków z OFE warto skorzystać z pomocy i wsparcia – w przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią po nr tel. 512 466 221 lub emailem: certus@kancelaria-certus.pl